Pierre Bayle Monument

Foto:Ramses Singeling

Het Pierre Bayle Monument, ontworpen door Paul Cox, is in november 2018 officieel overgedragen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) door CBK Rotterdam namens de gemeente Rotterdam. 

In 2011 kreeg de wereldberoemde filosoof Pierre Bayle een monument in Rotterdam. Kunstenaar Paul Cox ontwierp geen standbeeld, maar een ‘teksthuis’, dat oorspronkelijk gemaakt was voor Crooswijk, maar daar nauwelijks tot zijn recht kwam. Dit teksthuis is voorzien van bronzen tekstpanelen met citaten van Bayle en wordt vergezeld door enkele banken. Nu is het monument geplaatst op de geheel vernieuwde campus van de Erasmus Universiteit.

Over Pierre Bayle

De Franse filosoof Pierre Bayle arriveerde op 30 oktober 1681 in Rotterdam aan de Boompjes. Hij was toen 34 jaar oud en een vluchteling. Hij was professor aan de Protestante Academie van Sedan, die door Lodewijk de veertiende werd gesloten. Jacob van Zoelen, neef van een van de meest invloedrijke regenten van Holland in die tijd, had aan dezelfde universiteit gestudeerd als Bayle en drong er op aan dat deze jonge, veelbelovende onderzoeker zo snel mogelijk politiek asiel moest krijgen. Zo werd Bayle dankzij vriendjespolitiek Rotterdammer.

Hij werd hoogleraar aan de Illustere school en schreef het befaamde 'Dictionaire Historique et Critique' (1697). In zijn geschriften verdedigde hij de principes van verdraagzaamheid en tolerantie. Zijn motto was: ‘Schaam je, om uit naam van je godsdienst op te roepen tot geweld!’  Zijn denkbeelden werden echter door velen als radicaal beschouwd en hij werd uiteindelijk uit zijn functie gezet. Sinds de jaren zestig is Bayle geleidelijk herontdekt als een van de pijlers van de Verlichting. Hij geldt als één van de belangrijkste wegbereiders van de Verlichting.

Professor Wiep van Bunge over Bayle

Onthulling van het Pierre Bayle monument

Onthulling van het Pierre Bayle monument

Onthulling van het Pierre Bayle monument

1/4
2/4
3/4
4/4

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen