Datalekken

Vermoed je dat je een datalek hebt? Meld dit dan direct via:

fg@eur.nl

Wat is een datalek?

Voorbeelden van een datalek zijn het verlies van een USB stick met medische onderzoeksdossiers of een incident waarbij cijferlijsten van studenten zichtbaar zijn op internet. Omdat de EUR er belang aan hecht zorgvuldig om te gaan met alle informatie, wordt aan iedereen gevraagd alle mogelijke datalekken te melden, ook wanneer deze geen betrekking hebben op persoonsgegevens. Wanneer een lek ernstige gevolgen kan hebben voor de betrokkenen, dienen ook zij te worden geïnformeerd.

Vertrouwelijke behandeling

Mocht je een vertrouwelijke behandeling wensen, dan kun je direct melding maken bij de Functionaris Gegevensbescherming van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Datalekken en de AVG

De AVG stelt strenge eisen aan de registratie van de datalekken die zich in een organisatie hebben voorgedaan. De EUR moet alle datalekken daarom documenteren. De Autoriteit Persoonsgegevens moet op basis van deze documentatie kunnen controleren of de EUR aan de meldplicht heeft voldaan.

Wat is een datalek?

Een paar voorbeelden.

Stappenplan

na melding van een datalek.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen