Mobiliteit

Grip op employee-churn en reorganisaties

Wat is de veranderbereidheid van medewerkers? Welke mogelijkheden hebben medewerkers om van functie binnen of buiten de organisatie te veranderen? Hoe kan de organisatie de veranderbereidheid verbeteren om efficiëntie van medewerkers, teams en organisatie te verbeteren? Voor snel veranderende organisaties is de flexibiliteit van medewerkers van cruciaal belang. Terwijl talentvolle medewerkers graag behouden blijven en dus idealiter minder mobiel zijn. Hoe kan analytics helpen om mobiliteit naar de hand te zetten?

Aan de hand van de personeelsgegevens en mogelijke andere databronnen als Medewerkerbetrokkenheids-surveys, kunnen relaties worden gevonden tussen karakteristieken van medewekers enerzijds en mobiliteit anderzijds. Zo kunnen zogenaamde churn modellen worden ingezet om de kans op vertrek van een medewerker te voorspellen. Een uitgebreid descriptief onderzoek kan exacte relaties vinden van medewerkerskarakteristieken en mobiliteit, bijvoorbeeld dat een jonge medewerker met een full time dienstverband in een weinig divers team met autoritaire leidinggevende een grotere kans heeft om van functie te wijzigen. HR-interventies kunnen op deze bevindingen worden aangepast en worden toegespitst op onderbouwde deelpopulaties. Overzichtelijke visualisaties van dergelijk onderzoek geven in één oogopslag een beeld van de mobiliteit van een medewerker in relatie tot zijn/haar karakteristieken.

Erasmus Q-Intelligence verschaft met het onderzoek naar mobiliteit de organisatie de gelegenheid om passend HR-beleid af te stemmen op data-driven conclusies. Vooral voor snel veranderende organisaties met een grote afhankelijkheid van personeel is het van belang om snel te handelen en personeel te behouden. Een structurele aanpak met data analytics is dan van sterke toegevoegde waarde.

Lees meer over:

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen