Studiebegeleiding

Het Erasmus MC biedt studiebegeleiding aan studenten die op enig moment in hun studie vastlopen of ondersteuning zoeken om bijvoorbeeld beter te leren studeren. Ook hebben studenten soms vragen van financiële aard of willen ze meer weten over keuzes of mogelijkheden wat betreft hun loopbaan als aankomend arts of onderzoeker.

De studiebegeleiding wordt geboden door studieadviseurs bij de verschillende opleidingen en door de studentendecaan. Coassistenten kunnen daarnaast contact opnemen met een speciale consulent. Voor kwesties op het gebied van ongewenste omgangsvormen is er een vertrouwenspersoon. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden voor persoonlijke begeleiding waar een student naar verwezen kan worden.

Voor studenten Geneeskunde zijn er drie studieadviseurs binnen het Erasmus MC aangesteld; studenten van de vijf research masters kunnen veelal met hun vragen terecht bij hun opleidingscoördinator. Voor studenten van de opleidingen Nanobiology en Klinische Technologie/Technical Medicine zijn er studieadviseurs aangesteld aan de TU Delft, die tevens wekelijks spreekuur houden in het Erasmus MC.