Onderzoek

Introduction
The scientific research of the Erasmus Governance Institute (EGI) centers on all aspects of corporate governance that have consequences for the strategy and performance of companies and organizations located in different economic sectors. There is a particular interest in examining how CEOs' backgrounds, personalities and values interact with the competencies and experiences of executive and non-executive directors on corporate boards to affect strategic decision-making. EGI's research aims to generate insights regarding optimal board composition, structures and processes for creating both short and long-term value. An important specific goal of the research is to offer Dutch supervisory-board members cutting-edge knowledge that has practical relevance. Overall, EGI strives for tight connectivity between its research, its educational programs and its alumni association (VCTE).

Congres seizoen 2022 & Outstanding Reviewer Award [maart - augustus 2022]

Na de uitgebreide periode van online congressen konden de congressen dit jaar weer live plaatsvinden. Extra waardevol om internationale collega’s weer te spreken. Lisanne presenteerde het werk uit haar proefschrift in Parijs, Winterthur en Wenen. Ook won ze een Outstanding Reviewer Award van de Strategisch Management Divisie van de Academy of Management. 

Online presentatie Academy of Management 2021 [31 juli 2021]

Tijdens het online congres presenteerde Lisanne een van de onderzoeken van haar proefschrift. Deze studie voert zij samen met haar promotoren Harry Commandeur, Henk Volberda en Jatinder Sidhu uit. De presentatie leverde nuttige feedback op. Tevens volgde zij enkele nuttige workshops.    

Artikel ‘One Size fits most? Doe recht aan diverse talent’ in Management Scope [30 september 2020]

Lisanne Veter schreef een artikel voor Management Scope over haar onderzoek en de raakvlakken met diversiteit en inclusie. 

One size fits most? Doe recht aan divers talent
PhD-kandidaat Lisanne Veter doet onderzoek naar de invloed die waarden, persoonlijkheid en life events hebben op het besluitvormingsproces. Divers talent in de bestuurskamer is een verrijking, maar een one size fits most-cultuur doet geen recht aan divers talent. Lees het essay hier (https://managementscope.nl/opinie/one-size-fits-most-inclusie). 

Beurs toegekend voor onderzoek naar maatschappelijk bewustzijn van ondernemingen [1 augustus 2020]

Het project proposal van Prof. Dr. Jatinder Sidhu en collega’s op de Universiteit van Amsterdam (Prof. Dr. Henk Volerda, Dr. Pushpika Vishwanathan en Dr. Kevin Heij) is door Stichting Management Studies geselecteerd voor het uitvoeren van onderzoek in het kader van het thema Maatschappelijk Bewustzijn van Ondernemingen. Stichting Management Studies (SMS) is gelieerd aan werkgeversorganisatie VNO-NCW en laat voor haar donateurs, leden van het VNO-NCW en andere belangstellenden wetenschappelijk praktijkonderzoek verrichten naar specifieke thema’s die in de toekomst van belang worden geacht door het bestuur. Voor het uitvoeren van het onderzoek heeft SMS een bedrag van € 70.000,00 beschikbaar gesteld. Het onderzoeksrapport wordt uitgebracht in boekvorm bij Uitgeverij van Gorcum.

Congressen in tijden van Corona [1 mei 2020]

De onderzoekers van EGI zijn dit jaar voor verschillende congressen uitgenodigd om hun onderzoek te presenteren: het congres van het European Institute for Advanced Management Studies in Parijs (Top Management Teams & Business Strategy); het congres van de European Group for Organization Studies in Hamburg, het congres van de Strategic Management Society in Hangzhou en het congres van de European Academy of Management in Dublin. Helaas gooide de wereldwijde Corona epidemie roet in het eten. Het congres in Parijs is afgelast, het congres in Hamburg wordt virtueel gehouden en de congressen in Hangzhou en Dublin zijn verplaatst naar december. Het onderzoeksteam van EGI hoopt dat deze congressen doorgang kunnen vinden en veel waardevolle input opleveren. In afwachting van de ontwikkelingen wordt er vanuit huis hard doorgewerkt aan de lopende onderzoeken.

EGI team wint Best Developmental Paper Award bij British Academy of Management annual conference [9 September 2019]

Lisanne Veter mocht namens het onderzoeksteam de 'best developmental paper' award binnen de corporate governance track van de British Academy of Management (BAM) in ontvangst nemen. Deze prijs hebben wij gekregen voor het artikel 'Corporate leaders' value and the 2030 agenda for sustainable development'.

EGI vertegenwoordigd in Passau op top management team en business strategy workshop van European Institute for Advanced Management Studies [10 juni, 2019]

 Bij de workshop die op 6 en 7 juni plaatsvond in Passau (Duitsland) was Lisanne Veter aanwezig namens EGI om haar recente werk te presenteren. Deze workshop richt zich specifiek op top management teams en bedrijfsstrategie en wordt jaarlijks gehouden voor wetenschappers binnen dit veld. De deelnemers komen hoofdzakelijk uit Europa, maar er waren ook deelnemers uit onder andere Australië. Daarnaast was een van de sprekers Donald Hambrick, een van de grondleggers van deze tak van management onderzoek. 

Lisanne Veter naar internationale course van Amerikaanse top wetenschapper in Zürich [6 mei, 2019]

Voor haar promotietraject woonde Lisanne Veter de driedaagse cursus ‘Upper Echelons and Governance Research’ bij van Albert Cannella, een Amerikaanse top wetenschapper op dit gebied. De cursus vond plaats bij de universiteit van Zürich. Hier heeft een groep van promovendi en beginnende wetenschappers zich drie dagen gebogen over een groot aantal leidende artikelen binnen dit gebied van de management literatuur. 

EGI vertegenwoordigd in kroatië bij de 7th international Conference on Governance, Management and Entrepreneurship [8 april, 2019]

 Jatinder Sidhu woonde namens EGI op 5 en 6 april het internationale governance, management en entrepreneurship congres bij in Dubrovnik. Hij presenteerde hier zijn werk over de invloed van gender diversiteit in toezichthoudende raden op het maatschappelijk handelen van bedrijven. 

Gepubliceerde artikelen:

Veter, L. J., Sidhu, J. S., Commandeur, H., & Volberda, H. W. (2021). CEO Femininity, Masculinity, and Organizational Outcomes: The Effect on Corporate Social Performance. Academy of Management Proceedings (Vol. 2021, No. 1, p. 11168). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.

Basboom B., Heyden M.L.M., Sidhu, J.S. (2019) Boards of directors' influence on strategic renewal: How do human and relational capital matter? In: Tuncdogan A. et al (eds.) Strategic Renewal Core Concepts, Antecedents, and Micro Foundations. Routledge Studies in Innovation, Organizations and Technology. UK: Routledge, pp. 119-139.

Sidhu, J.S., Heyden, M.L.M, Volberda, H.W., Van Den Bosch, F.A.J. (forthcoming). Experience Maketh The Mind? Top Management Teams’ Experiential Background and the Cognitive Search for Adaptive Solutions. Industrial & Corporate Change, DOI: 10.1093/icc/dtz041.

Conference presentaties:

Veter, L. J., Sidhu, J. S., Commandeur, H., & Volberda, H. W. CEO life events and corporate purpose: changes leaving their trace.

Presented at: 

 • European Institute for Advanced Studies in Management - 11th Top Management Team & Business Strategy Workshop, March 26th & March 27th 2022, Paris, France. 

Veter, L. J., Sidhu, J. S., Commandeur, H., & Volberda, H. W. CEO Masculinity-Femininity: Masculinity-Femininity in the Upper Echelon and its Consequences for Corporate Social Responsibility. 
Presented at:

 • European Group for Organizational Studies 38th Annual Conference, July 7th to July 9th 2022, Vienna, Austria. 
 • European Academy of Management 22th Annual Meeting Conference, June 15th to June 17th 2022, Winterthur, Switzerland. 
 • Virtual Academy of Management 81th Annual Meeting Conference, July 30th to August 3rd 2021.
 • Virtual European Academy of Management 20th Annual Meeting Conference, December 4th to December 6th 2020.   

Cosaert L., Sidhu J.S. Entrepreneurial engagement and performance: A meta-study on the effect of institutional systems. Academy of Management Proceedings.

Presented at:

 • Virtual Academy of Management 80th Annual Meeting Conference, August 7th to August 11nd 2020.  

Paper awarded with the annual meeting Best Paper nomination and the Carolyn Dexter award nomination by the AOM's Entrepreneurship Division.

Veter, L.J., Commandeur, H.R., Sidhu, J.S., Volberda, H.W. Corporate leaders’ values and the 2030 agenda for sustainable development. 

Presented at:

 • Virtual European Group for Organizational Studies 36th Annual Conference, July 1st to July 3rd 2020.
 • British Academy of Management 33rd Annual Meeting, September 3rd to 5th 2019, Birmingham, United-Kingdom. 
 • Strategic Management Society 39th Annual Meeting, October 19th to 22nd 2019, Minneapolis, United States of America. 
 • European Institute for Advanced Studies in Management - 10th Top Management Team & Business Strategy Workshop, June 6th to June 7th 2019, Passau, Germany.

This paper was awarded the Best Developmental Paper Award in the Corporate Governance Track at the British Academy of Management 2019 Conference.

Sidhu, J.S. Does Gender Diversity on Supervisory Boards Influence Firms’ Corporate Social Responsibility (CSR) Practices? A Study of Firms on the German Stock Exchange Index DAX. 

Presented at:

 • 7th International Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, April 5th to April 6th 2019, Dubrovnik, Croatia.

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen