Capita Selecta

CAPITA SELECTA 2023 INTERNAL AUDITING & ADVISORY (RO)

Wilt u kennis opfrissen en vindt u het leuk om weer in de collegebanken aan te schuiven? Graag willen wij alumni uitnodigen voor onze Capita Selecta colleges.

De post-master opleiding Internal Auditing & Advisory van de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) sluit de opleiding af met de module Capita Selecta. In deze module worden actuele onderwerpen uit het vakgebied in de vorm van (gast)colleges uitgediept. Per college ontvangt u 3 PE-uren.

In ‘Toelichting bij het programma’ is een beschrijving per college opgenomen.

Programma 2023

Datum                     

Onderwerp

Docent                               

12 mei
9.30-12.30

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Auditing

J. Boekhoudt RA

12 mei
13.30-16.30

Duurzaamheid en de proactieve rol van de internal auditor

A. Ellenbroek RO

16 juni
9.30-12.30

Ethiek en integriteit voor feilbare mensen

Prof. dr. E. Karssing

16 juni
13.30-16.30

Audit van Integriteitscultuur bij fusies en overnames

N. Voortman MBA

23 juni
13.30-16.30

Persoonlijkheden, Persoonlijkheidsstoornissen en gedrag in de board 

dr. J.A. Rijsenbilt

De colleges vinden plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein.

Kosten

Voor alumni bedraagt de prijs per college €195,-. Inschrijving per college is mogelijk. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.


Symposium ter afsluiting van het collegejaar van de IAA en ITAA opleiding en tevens viering van het  30 jarig bestaan van de Post-Master opleiding Internal Auditing & Advisory.


Dit jaar organiseert de IAA opleiding het symposium met als titel Waarheidsvinding in een wereld vol feiten & frames onder leiding van dagvoorzitter prof.dr. Mark van Twist. Tevens viert de IAA opleiding haar 30-jarig bestaan. Alle huidige studenten en alumni van beide opleidingen en overige belangstellenden zijn van harte welkom.

Het Symposium op 30 juni is kosteloos.
 


 

 

Capita Selecta - Toelichting bij het programma

 

Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen en Auditing

In dit college wordt ingegaan op sustainability, EU Green Deal, CRSD en reporting frameworks. 
Vervolgens gaan we in discussie over het belang van maatschappelijke verantwoord ondernemen voor elke organisatie. We staan stil bij de valkuilen en hoe organisaties daadwerkelijk verantwoord kunnen ondernemen. Hoe benut je de kansen en uitdagingen optimaal? Er zal op een interactieve wijze worden verkend welke rol Internal Auditing kan spelen bij het belangrijke klimaat, sociale en maatschappelijke uitdagingen van onze tijd.

Jessica Boekhoudt RA heeft een achtergrond als extern accountant en ervaring met financiële jaarverslagen en duurzaamheidsverslagen. Ze is Director Sustainability bij Mazars. Mazars is een audit- en adviesorganisatie en houdt zich o.a. bezig met het begeleiden van organisaties bij duurzaamheidsrapportages. 

Duurzaamheid en de proactieve rol van de internal auditor

In dit college gaan we dieper in op de rol van Internal Audit als het gaat om de beheersing van duurzaamheidsrisico’s, vanuit het perspectief van de organisatie en haar duurzaamheidsstrategie, los van de externe verantwoording. Hoe kan Internal Audit bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsstrategie en -doelstellingen en gelijktijdig bijdragen aan een goede voorbereiding op de CSRD-verplichtingen? En verkennen we hoe auditors in het publieke domein hun rol op het gebied van duurzaamheid kunnen invullen.

Arnoud Ellenbroek EMIA RO is internal auditor, adviseur en docent op het gebied van internal audit en duurzaamheid. In zijn adviesrol als director duurzaamheid bij Mazars Nederland richt hij zich op strategie- en implementatiediensten.

Ethiek en integriteit voor feilbare mensen

In dit verdiepingscollege gaat prof. dr. E. Karssing in op vragen van de deelnemers over Ethiek en Integriteit in theorie en praktijk. Alumni krijgen bij inschrijving de mogelijkheid om hun vragen voorafgaand door te geven zodat de docent hier ook aandacht aan kan besteden.

Prof. dr. Edgar Karssing is hoogleraar Filosofie, Beroepsethiek en Integriteitsmanagement aan Nyenrode Business Universiteit. Karssing is een autoriteit op het gebied van beroepsethiek en integriteitsmanagement in Nederland. Hij heeft meer dan 20 boeken (co-)geschreven en geredigeerd en meer dan 200 artikelen en hoofdstukken in vakbladen en boeken gepubliceerd. Hij is regelmatig te vinden in het Tijdschrift voor Compliance. Tevens was Edgar de winnaar van de National Compliance Award 2010.

Audit van Integriteitscultuur bij fusies en overnames

Naar aanleiding van onderzoek pleit Nathalie Voortman voor het doen van expliciet integriteitscultuuronderzoek, als onderdeel van de due diligence rondom de transactie. Voorafgaand, tijdens en na de transactie ligt hier een schone taak voor de internal auditor om hier zijn/haar rol in te pakken. In aansluiting op de module Ethiek en Integriteit gaat de docent in dit gastcollege specifiek in op fusies en overnames. Niet altijd worden de beoogde synergievoordelen behaald door onvoldoende oog voor de integriteit in de organisatiecultuur. Nathalie Voortman gaat specifiek in op de rol van de auditor die niet alleen in een M&A-traject van belang is maar ook in het integraal doorlichten van organisatie-integriteit in de publieke sector. Dus ook voor degenen die niet in profit werken een eye-opener.

Nathalie Voortman MBA, is sinds 2012 zelfstandig organisatieadviseur via Just Business Consulting. Zij richt zich op duurzame organisatieontwikkeling door het versterken van de integere bedrijfsvoering. Hierbij legt zij de focus op de bijdrage van cultuur, gedrag en naleving aan de strategische doelen van de organisatie. Nathalie heeft in 2020 onderzoek (Nyenrode Business Universiteit) gedaan naar de invloedsfactoren van het doen van integriteitscultuuronderzoek in M&A’s. Zij vraagt via diverse publicaties aandacht voor dit belangrijke thema.

Persoonlijkheden, Persoonlijkheidsstoornissen en gedrag in de board

In dit college gaat dr. Antoinette Rijsenbilt in op persoonlijkheden, persoonlijkheidsstoornissen en gedrag in relatie tot de sturing en beheersing van een organisatie (het object van onderzoek van auditors) en wat dit betekent voor de relatie tussen auditor en board (de rapportagelijn van de auditor). In dit college zal A. Rijsenbilt inzichten verwerken uit haar proefschrift ‘Narcisme; meting en impact’. Zij onderzocht de invloed van de CEO op de interne organisatie en het bedrijfsresultaat. Een belangrijke indicator voor deze invloed is de mate van narcisme, dat wordt gekenmerkt door zucht naar macht en erkenning.

Dr. Antoinette Rijsenbilt heeft bijzondere interesse in vraagstukken waarin economie, leiderschap, governance en psychologie samenkomen. Zij heeft diverse financiële functies vervuld, zowel in complexe internationale organisaties als in het Nederlandse MKB. Zij behaalde haar doctoraal bedrijfseconomie in 1991 en haar doctoraat in 2011. Daarnaast studeerde zij psychologie aan de UvA en behaalde een bevoegdheid tot 1e graad docent economie aan de VU. Vanaf 2009 is zij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de persoonlijkheid (in het bijzonder op de narcistische persoonlijkheid) van bestuurders en de effecten daarvan op de bedrijfsvoering.

Contact en Informatie:

E: esaa-auditing@ese.eur.nl
T: 010 - 408 22 17

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen