Capita Selecta

CAPITA SELECTA 2024 INTERNAL AUDITING & ADVISORY (RO)

Wilt u uw kennis opfrissen en vindt u het leuk om weer in de collegebanken aan te schuiven? Graag willen wij alumni uitnodigen voor onze Capita Selecta colleges.

De post-master opleiding Internal Auditing & Advisory van de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) sluit de opleiding af met de module Capita Selecta. In deze module worden actuele onderwerpen uit het vakgebied in de vorm van (gast)colleges uitgediept. Per college ontvangt u 3 PE-uren.

In ‘Toelichting bij het programma’ is een beschrijving per college opgenomen.

Programma en onderwerpen

 DatumOnderwerpDocent
124-5-2024
9.30-12.30
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en AuditingJ. Boekhoudt MSc RA
224-5-2024
13.30-16.30
Persoonlijkheden, Persoonlijkheidsstoornissen en gedrag in de boarddr. J.A. Rijsenbilt
37-6-2024
9.30-12.30
Duurzaamheid en de proactieve rol van de internal auditorA. Ellenbroek EMIA RO
47-6-2024
13.30-16.30
IPPF Global Internal Audit StandardsDrs. P. Hartog CIA
521-6-2024
9.30-12.30
Verantwoorden en lerenDr. B. v.d. Pool

De colleges vinden plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein.

Kosten

Voor alumni bedraagt de prijs per college €200,-. Inschrijving per college is mogelijk. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Capita Selecta -Toelichting bij het programma

 

Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen en Auditing

In dit college wordt ingegaan op sustainability, EU Green Deal, CRSD en reporting frameworks. 

Vervolgens gaan we in discussie over het belang van maatschappelijke verantwoord ondernemen voor elke organisatie. We staan stil bij de valkuilen en hoe organisaties daadwerkelijk verantwoord kunnen ondernemen. Hoe benut je de kansen en uitdagingen optimaal? Er zal op een interactieve wijze worden verkend welke rol Internal Auditing kan spelen als het gaat over klimaatdoelstellingen en sociale en maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. (In college 3 gaan we dieper in op de rol van Internal Audit als het gaat om de beheersing van duurzaamheidsrisico’s)

Jessica Boekhoudt RA heeft een achtergrond als extern accountant en ervaring met financiële jaarverslagen en duurzaamheidsverslagen. Ze is Director Sustainability bij Mazars. Mazars is een audit- en adviesorganisatie en houdt zich o.a. bezig met het begeleiden van organisaties bij duurzaamheidsrapportages. 
 

Persoonlijkheden, Persoonlijkheidsstoornissen en gedrag in de board

In dit college gaat dr. Antoinette Rijsenbilt in op persoonlijkheden, persoonlijkheidsstoornissen en gedrag in relatie tot de sturing en beheersing van een organisatie (het object van onderzoek van auditors) en wat dit betekent voor de relatie tussen auditor en board (de rapportagelijn van de auditor). In dit college zal A. Rijsenbilt inzichten verwerken uit haar proefschrift ‘Narcisme; meting en impact’. Zij onderzocht de invloed van de CEO op de interne organisatie en het bedrijfsresultaat. Een belangrijke indicator voor deze invloed is de mate van narcisme, dat wordt gekenmerkt door zucht naar macht en erkenning. 

Dr. Antoinette Rijsenbilt heeft bijzondere interesse in vraagstukken waarin economie, leiderschap, governance en psychologie samenkomen. Zij heeft diverse financiële functies vervuld, zowel in complexe internationale organisaties als in het Nederlandse MKB. Zij behaalde haar doctoraal bedrijfseconomie in 1991 en haar doctoraat in 2011. Daarnaast studeerde zij psychologie aan de UvA en behaalde een bevoegdheid tot 1e graad docent economie aan de VU. Vanaf 2009 is zij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de persoonlijkheid (in het bijzonder op de narcistische persoonlijkheid) van bestuurders en de effecten daarvan op de bedrijfsvoering
 

Duurzaamheid en de proactieve rol van de internal auditor 

In dit college gaan we dieper in op de rol van Internal Audit als het gaat om de beheersing van duurzaamheidsrisico’s, vanuit het perspectief van de organisatie en haar duurzaamheidsstrategie, los van de externe verantwoording. Hoe kan Internal Audit bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsstrategie en -doelstellingen en gelijktijdig bijdragen aan een goede voorbereiding op de CSRD-verplichtingen? En verkennen we hoe auditors in het publieke domein hun rol op het gebied van duurzaamheid kunnen invullen.
Als voorbereiding kan worden gelezen: https://auditmagazine.nl/artikelen/internal-audit-for-good/

Arnoud Ellenbroek EMIA RO is internal auditor, adviseur en docent op het gebied van internal audit en duurzaamheid. 
 

IPPF Global Internal Audit Standards 

De nieuwe Global Internal Audit Standards van het IIA treden in januari 2025 in werking. Deze standaarden beschrijven de principes en vereisten om de kwaliteit van internal auditing te waarborgen, alsmede de handvatten om deze te implementeren. 

De standaarden zijn onderverdeeld in vijf domeinen: 

  1. Doel van Internal Auditing
  2. Ethiek en Professionaliteit
  3. Besturen van de interne auditfunctie
  4. Managen van de interne auditfunctie
  5. Uitvoeren van interne auditdiensten 

Belangrijke uitgangspunten zijn het beter kunnen uitdragen van de auditfunctie en meer aandacht voor haar toegevoegde waarde (performance). Is dat gerealiseerd? En zijn ze nu meer rule- of juist principle-based? Of is het slechts 'oude wijn in ...'?  

Peter Hartog zal in dit college de nieuwe standaarden en hun consequenties toelichten en met de studenten in discussie gaan over de impact op de dagelijkse auditpraktijk. 

Peter Hartog is directeur Vaktechniek van IIA Nederland.
 

Verantwoorden en leren

De afgelopen decennia is de les uit verantwoording over ernstige incidenten zoals de moorden op Els Borst en Gino steeds dezelfde: beter samenwerken! Is er dan voldoende geleerd van de verantwoording? Dat is aanleiding om stil te staan bij de verhouding tussen verantwoorden en leren daar waar professionals samenwerken aan complexe casuïstiek. Het is de vraag of verantwoorden en leren elkaar kunnen versterken of juist verzwakken. Traditioneel gaat de aandacht uit naar verantwoorden en leren in institutionele zin: dat wat is geregeld met bijvoorbeeld rapportages of cursussen. Hier gaat het ook over verantwoorden en leren in relationele zin. Dat wil zeggen het gedrag dat professionals vertonen waarin verantwoorden en leren tot uitdrukking komen en de condities die dat gedrag beïnvloeden. Dit gedrag en de condities daarvoor zijn voor de auditor van belang om te zien waar kansen liggen voor een situatie waar verantwoorden en leren elkaar steeds weten te versterken. Dat vergroot de kans op een effectieve aanpak van complexe opgaven.

Bas van der Pool is als adviseur werkzaam bij Concern Auditing Middelen en Control bij de gemeente Rotterdam.

Contact en Informatie:

E: esaa-auditing@ese.eur.nl
T: 010 - 408 22 17

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen