Internal Auditing & Advisory RO | Post-Master

Publicaties van de opleidingen Internal Auditing & Advisory en IT-Auditing & Advisory
 • Titel: AUDITORS ADVISEREN. ADVIES DOOR EN VOOR AUDITORS.

  Publicatiejaar: 2021

  Redactie:
  Mark van Twist
  Jolanda Breedveld
  Michel Vlak

  Onze Rotterdamse opleiding draagt als naam Internal Auditing & Advisory. In deze bundel gaan we dieper in op de vraag: waarom dient er eigenlijk aandacht te zijn voor advisering naast auditing? En wat wordt er dan precies bedoeld met advisering: wat valt er wel onder en wat niet? En hoe kan advisering door auditors op een professionele manier invulling krijgen? Waar liggen de risico’s, maar ook de kansen, als we audit en advisering met elkaar in verband brengen? Welk advies past hier richting de auditor?

  De variëteit aan invalshoeken en soms ook tegenstrijdige meningen weerspiegelt mooi de veelheid aan opvattingen die leven in het vakgebied. Daarnaast biedt de bundel een aantal handvatten. Het geeft inzicht in mogen, willen en kunnen van advisering binnen het auditdomein, maar ook in de aard, de vorm en het tijdselement. Daarmee geeft de bundel de lezer de nodige stof tot overdenking en zelfreflectie en kan het eenieder helpen zelf te bepalen hoe men zich tot dit thema verhoudt en een eigen weloverwogen positie te zoeken ten aanzien van ‘auditing en advisering’.

  U kunt deze bundel hier aanvragen.

 • Titel:  MENSENWERK: OVER GEDRAGSEFFECTEN IN DE AUDITPROFESSIE

  Publicatiejaar: 2018

  Redactie:
  Mark van Twist
  Jolanda Breedveld

  Deze lustrumbundel is tot stand gekomen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Post-Master opleiding Internal Auditing & Advisory aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De bundel bevat een beperkte selectie van opbrengsten uit de afstudeeronderzoeken over de afgelopen jaren. De bundel laat mooi zien hoe de aandacht voor gedragseffecten toeneemt in de auditprofessie en steeds specifieker wordt. De erkenning dat auditing mensenwerk is, heeft gevolgen voor het werk van de auditor. Het besef groeit dat achter elke professional ook een persoon schuilt, en dat die persoon in de interactie met de auditee een ander persoon ontmoet, waardoor auditing niet alleen een kwestie is van ‘fact finding’ maar minstens evenzeer is op te vatten als een ‘framing contest’. Het gaat om vaststelling van feiten en cijfers en de vastlegging daarvan in de audittrail, maar zeker ook om duiding waarbij constateringen zelden zo maar voor zich spreken.

  Terugkijkend op het onderzoek binnen de opleiding zien we eerst dat de psychologische dimensie van het vak wordt onderkend, vervolgens dat er grote nadruk wordt gelegd op de risico’s die hieraan verbonden zijn en de beperkingen die hieruit voortvloeien voor de beroepsbeoefening. Maar langzaamaan is er ook steeds meer aandacht gekomen voor de kansen en de interventiemogelijkheden die dit juist biedt. Heuristieken en biases kunnen hinderen maar ook helpen. Een minder eenzijdig rationele en meer intuïtieve benadering van besluitvorming kan voor de auditor onder bepaalde voorwaarden behalve een zorg ook een zegen blijken te zijn, zo komt uit deze bundel naar voren. Het laat mooi de gelaagdheid zien in het besef dat auditing mensenwerk is.

  U kunt deze bundel hier aanvragen.

 • Management Control Auditing: bijdragen aan doelrealisatie en verbetering

  Titel: Management Control Auditing: bijdragen aan doelrealisatie en verbetering

  Publicatiejaar: 2017

  Auteurs:
  Peter Bos
  Ron de Korte
  Jan Otte

  Het boek wordt via de opleiding verstrekt of kunt u hier bestellen.

 • Voorbereiden op het ‘onbekende onbekende’

  Titel: Voorbereiden op het ‘onbekende onbekende’
  Een toekomstverkenning naar thema’s en trends die van invloed zijn op de auditprofessie.

  Publicatiejaar: 2016

  Auteurs:
  Mark van Twist
  Martijn van der Steen
  Arno Nuijten
  Jolanda Breedveld
  Ron de Korte
  Jan Pasmooij
  Peter Bos
  Aart Verloop
  Lianne Pols

  klik op de afbeelding om het rapport te downloaden
 • Artikel 'Het beeld achter de woorden - Framing en informatielekkage in projectrapportages'

  Titel: Het beeld achter de woorden - Framing en informatielekkage in projectrapportages,
  Management & Organisatie, 19(4), pag. 57-75

  Publicatiejaar: 2015

  Auteurs:
  Nick Benschop
  Arno Nuijten
  Gert van der Pijl

 • Advisering-Auditing

  Titel: Advisering-Auditing
  Over complementaire competenties op basis van botsende logica’s

  Publicatiejaar: 2015

  Auteurs:
  Prof. dr. M.J.W. van Twist
  Dr. M. van der Steen
  R.W.A. de Korte RA RE RO CIA
  Dr. A. Nuijten RE CIA CISA

 • International Journal of Auditing 2015: Auditing Interactive Complexity Challenges for the Internal Audit Profession

  Titel: Auditing Interactive Complexity Challenges for the Internal Audit Profession

  Publicatiejaar: 2015

  Auteurs:
  Arno Nuijten
  Mark van Twist
  Martijn van der Steen

 • Essay - Management van Vernetwerkte risico's

  Titel: Auditing Interactive Complexity Challenges for the Internal Audit Profession

  Publicatiejaar: 2015

  Auteurs:
  Arno Nuijten
  Mark van Twist
  Martijn van der Steen

 • De internal auditor in het publieke domein

  Titel: De internal auditor in het publieke domein
  Drijfveren en dilemma’s, principes en paradoxen

  Publicatiejaar: 2013

  Auteurs:
  Mark van Twist
  Martijn van der Steen
  Henk Bouwmans
  Hans Bekkers

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen