Risicoverevening

Current facets (Pre-Master)

In meer en meer landen wordt risicoverevening toegepast om concurrerende zorgverzekeraars te compenseren voor voorspelbare verschillen in zorgkosten tussen gezonde verzekerden en chronisch zieken. Onderzoek laat echter zien dat zelfs de meest geavanceerde risicovereveningsmodellen ondercompenseren voor bepaalde groepen in de bevolking. Zolang de risicoverevening onvoldoende werkt, is de toegang tot (kwalitatief goede) zorg in gevaar. Verzekeraars zullen aan deze groepen namelijk een relatief hoge premie moeten vragen of – als dat niet mogelijk/toegestaan is – een prikkel hebben tot risicoselectie. Ons onderzoek richt zich op het evalueren en verbeteren van risicovereveningsmodellen. Ter bevordering van internationale samenwerking en uitwisseling van onderzoeksresultaten op dit terrein hebben we samen met collega’s uit België, Duitsland, Ierland, Israël, Zwitserland en de Verenigde Staten het ‘Risk Adjustment Network' opgericht.

Richard van Kleef (contactpersoon)Tel: 0104088950vankleef@eshpm.eur.nl
René van VlietTel: 0104088585r.vanvliet@eshpm.eur.nl
Wynand van de VenTel: 0104088556vandeven@eshpm.eur.nl
Frank EijkenaarTel: 0104089183eijkenaar@eshpm.eur.nl
Danielle Cattel

Tel: 0104088882

cattel@eshpm.eur.nl
Erik SchutTel: 0104088558schut@eshpm.eur.nl
Anja KosterTel: 0104088778koster@eshpm.eur.nl
Mieke ReuserN.v.t.reuser@eshpm.eur.nl