Welkom
Nieuwe studenten

Fiscaal recht voltijd

Current facets (Pre-Master)

Belangrijke data

 • Eurekaweek: 20 t/m 23 augustus 2018
 • Bekendmaking rooster blok 1: 30 augustus 2018
 • Start collegejaar: maandag 3 september 2018

Rooster

De onderwijsgroepen en de practicumgroepen worden op maandag en donderdag aangeboden. Op woensdag zijn de hoorcolleges. Je wordt ingedeeld in een onderwijs- en practicumgroep en kunt (tussentijds) niet wisselen. In welke onderwijsgroep en in welke practicumgroep je terecht komt, wordt donderdag 30 augustus 2018 bekend gemaakt. Op dinsdag en vrijdag heb je geen onderwijs.

Jaarindeling 2018-2019

Bekijk hier de jaarindeling voor collegejaar 2018-2019.

Tentamenrooster 2018 - 2019

Bekijk hier het tentamenrooster voor collegejaar 2018-2019.

Active academic learning

Binnen Erasmus School of Law volg je onderwijs via Erasmus Law College. Dit bestaat uit onderwijsgroepen, waar je door middel van probleemgestuurd leren (PGL) theorie leert en een casus voorbereidt.

Probleemgestuurd leren

Door de kleinschalige aanpak ontwikkel je snel academische vaardigheden zoals het vermogen om zelfstandig en planmatig te werken, informatie te zoeken, bevindingen te rapporteren en problemen te analyseren, om ze vervolgens op te lossen. Je wordt ondersteund door een begeleider (tutor) en de digitale leeromgeving LawWeb. Onderzoek toont aan dat deze onderwijsmethode veel meer studieplezier én studiesucces brengt! Bovendien word je optimaal voorbereid op je latere carrière.

Het studiejaar: 8 onderwijsblokken met 1 vak per blok

Het studiejaar is ingedeeld in 8 blokken. Een blok beslaat 5 onderwijsweken. In elk blok volg je 1 vak. Je volgt onderwijs in de vorm van Erasmus Law College, dit bestaat uit onderwijsgroepen, practica en hoorcolleges. Aan het eind van het blok doe je tentamen.

Als student maak je deel uit van een law college, een groep van 80-120 personen. Binnen deze groep volg je onderwijs en doe je andere activiteiten. Er zijn 3 soorten college: hoorcolleges, practica en onderwijsgroepen. In het hoorcollege luister je met al je medestudenten (ook van andere law colleges) klassikaal naar de docent. Je leert de theorie en vaak worden actuele onderwerpen behandeld: een belangrijk nieuwsfeit of een uitspraak van de rechter. Sommige hoorcolleges worden verzorgd door gastdocenten, bij voorbeeld een advocaat of een rechter. In de practica oefen je met zo'n 40 personen vaardigheden die nodig zijn voor de juridische beroepspraktijk: een debat leiden, een vonnis schrijven, een pleidooi houden enzovoorts. De hoorcolleges, practica en onderwijsgroepen staan niet los van elkaar, maar vullen elkaar aan. Vaak komen ook dezelfde thema’s terug. Naast de contacturen op de universiteit is een groot deel van je week bestemd voor zelfstudie. Dit vraagt veel discipline en motivatie.

De onderwijsgroep: intensief werken met 10 studenten

Tweemaal per week neem je met 9 andere studenten deel aan een onderwijsgroep. Samen met hen en onder begeleiding van een tutor bespreek je en analyseer je een casus (het ‘probleem’) met een maatschappelijke context of een relatie met de beroepspraktijk. In de onderwijsgroep leer je de theorie, maar oefen je ook sociale vaardigheden (zoals discussiëren en presenteren) en procedurele vaardigheden (zoals het leiden van vergaderingen en het maken van goede notulen). Om het proces goed te laten verlopen is er een aantal vaste rollen in de groep. Eén student treedt op als gespreksleider en een ander als notulist. Deze rollen worden wisselend ingevuld, iedereen komt aan de beurt. Zoals eerder aangegeven, Active Academic Learning is het motto. Je aanwezigheid én een professionele werkhouding in de groep zijn vereist en maken ook deel uit van de beoordeling. De studiestof van de onderwijsgroep vormt het belangrijkste gedeelte van de tentamenstof.

Een probleem analyseren in 7 stappen

Binnen de onderwijsgroep ga je dus aan de slag met een casus, oftewel probleem. De 7 stappen waarin je te werk gaat zijn als volgt: 1. Begripsverheldering: is de casus duidelijk voor de studenten? 2. Probleemstelling formuleren: welke vragen kunnen vanuit het probleem gesteld worden? 3. Brainstorm: welke verklaringen en hypothesen zouden aan het probleem ten grondslag kunnen liggen? 4. Probleemanalyse: bespreking van deze verklaringen en hypothesen 5. Leerdoelen formuleren: vragen formuleren die als basis dienen voor de zelfstudie 6. Zelfstudie: studenten gaan op zoek naar relevante literatuur waarmee de leerdoelen beantwoord kunnen worden 7. Nabespreking: bespreking van de bevindingen tot alle leerdoelen zijn beantwoord

Meer informatie

Als je trouw de colleges volgt, wordt alles heel snel duidelijk. En goede informatie vind je in het boekje "Probleemgestuurd leren - een gids voor studenten en tutoren", dat op de introductiedagen wordt uitgereikt. En heb je dan nog vragen, dan kun je terecht bij de tutor of het studiepunt van Erasmus School of Law.

Literatuurlijst

Hieronder vind je de literatuurlijst van de opleiding Rechtsgeleerdheid 2018-2019.

  • Recht in context (5e druk), Boom Juridische Uitgevers
   H.S. Taekema , A.M.P. Gaakeer, M.A. Loth

   Juridische methoden (5e druk), Boom Juridische Uitgevers
   H. Kloosterhuis

  • Bestuursrecht in het Awb-tijdperk (7e druk), Kluwer
   T. Barkhuysen, C. de Kruif

   Beginselen van het Nederlands Staatsrecht (18e druk), Kluwer
   A.D. Belifante en J.L. de Reede

  • Capita strafrecht (7e druk), Ars Aequi Libri
   P.A.M. Mevis

  • Compendium van het Nederlands vermogensrecht (13de druk), Kluwer
   Jac. Hijma, M.M. Olthof

   Zwaartepunten van het vermogensrecht (10de druk), Kluwer
   W.H. Reehuis

  • Beknopte geschiedenis van het Romeinse recht (1e druk), Boom Juridische Uitgevers
   W.J. Zwalve

   Geleerd recht (7e druk), Kluwer
   G.C.J.J. van den Bergh

   Vergelding en vergoeding (4e druk), Kluwer
   R. Feenstra, L.C. Winkel

   De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum (2e druk), Ars Aequi Cahiers
   G.E. van Maanen

  • An introduction to European Law (2nd edition), Cambirdge University Press
   Schütze

   International Law, Oxford University Press
   Henriksen

  • Hoofdzaken belastingrecht (20e druk), Boom Juridische Uitgevers
   O.C.R. Marres, S.J. Mol-Verder en J.L. van de Streek (red.)

   Pocket Belastingwetten 2019, Kluwer-SDU

  • Recht van onderop (1e druk), Ars Aequi Libri
   Marc Hertogh en Heleen Weyer

 • Wettenbundels zijn onmisbaar tijdens je studie en tentamens en moet je aanschaffen. Je kunt de keuze maken tussen een Kluwer Collegebundel of een VNW. Bovendien moet je naast de reguliere wettenbundels tevens beschikking te hebben over de Pocket Belastingwetten editie 2019 (Kluwer) of de fiscale wetseditie van SDU editie 2019, voor het vak Inleiding fiscaal recht (blok 1.7).
   
  De wettenbundels kun je eenvoudig en snel, met 5% korting aanschaffen via je studievereniging:

  Rechtsgeleerdheid: JFR (Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam)
  Fiscaal recht: R.F.V. Christiaanse-Taxateur

  De korting geldt alleen wanneer je lid bent/wordt van je studievereniging.

  Je kunt de wettenbundel ook bij de reguliere boekenhandel of de websites van de uitgevers (Kluwer en SDU) bestellen en kopen.

  Wijze van bestellen 

  Deze literatuur kan het komend collegejaar digitaal of in hard-copy worden aangeschaft. De boeken kun je via de websites van de uitgevers, Studystore of via de reguliere boekhandels bestellen.

  Uiteraard zal alle literatuur van Erasmus Law College net als het voorafgaande jaar beschikbaar worden gesteld in het Studielandschap. Het Studielandschap is op werkdagen van 09.00 t/m 19.00 uur geopend. Een deel van de literatuur is ook te vinden in de UB.

Vrijstellingen

Indien je in het bezit bent van een hbo-rechten diploma, krijg je voor het eerste jaar vrijstellingen. Je begint dan in jaar twee van de opleidingen. Deze vrijstellingen worden niet automatisch verleend, maar moeten worden aangevraagd bij de examencommissie. Het duurt enkele weken voordat de examencommissie jouw verzoek heeft behandeld, dus dien je verzoek zo snel als mogelijk in.

Kom je in aanmerking voor de vrijstellingen, laat dit dan ook weten aan de studievoorlichters. Dit kan door een mailtje te sturen naar studievoorlichting@law.eur.nl.

Let op! Studenten met een hbo-diploma MER, SJD of een andere hbo-diploma komen niet in aanmerking voor vrijstellingen.

Herkansingen

In het eerste jaar van de opleiding heb je in totaal twee herkansingen. In januari mag maximaal een onvoldoende uit blok 1 of 2 worden herkanst, in juli mag maximaal een onvoldoende uit blok 3 t/m blok 8 worden herkanst. 

Bindend studieadvies

Als voltijdstudent moet je in het eerste jaar van inschrijving 60 ECTS van het eerste jaar (B1) halen. 

Compensatieregeling

Eerste jaar van inschrijving: In het eerste jaar van inschrijving mag je maximaal twee afgeronde vijven compenseren met andere behaalde cijfers (een 7 of hoger) voor het tentamens van het B1. Dit mag enkel als aan het einde van het eerste jaar van inschrijving het gemiddelde ten minste (dus onafgerond) een 6,0 is voor alle B1 vakken (60 EC). Dit betekent dat een gemiddelde van 5,99 of lager te laag is. 

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met de studievoorlichters:

Hans Kroon, Thomas Potma of Lara de Jong.

Tel: 010 408 1571
E: 
studievoorlichting@law.eur.nl

Wij kunnen je sneller en makkelijker helpen als jij je studentnummer bij de hand hebt.