Software- en onderzoeksdata

Prikkel- en analyse software

Het EBL biedt onderzoekers toegang tot diverse stimulus- en analyse software om menselijk gedrag te onderzoeken en te analyseren. De softwareprogramma’s van het EBL worden ingezet om experimenten op cognitief, sociaal, neurofysiologisch en psychologisch gebied te creëren en uit te voeren. Hieronder een kort overzicht van de meest gebruikte programma’s.

E-prime

Deze software wordt voornamelijk gebruikt om experimenten te ontwikkelen en uit te voeren waarbij milliseconden nauwkeurige timing essentieel is. E-prime logt gegevens zoals wanneer iets precies in beeld verschijnt en wanneer een proefpersoon precies op een knop heeft gedrukt. E-prime is beschikbaar in de supportruimten en daarnaast is er een runtime versie beschikbaar in alle labruimten voor het afnemen van het experiment. Naast de standaard E-prime bestaat er via E-prime Go de mogelijkheid om het experiment in te pakken zodat proefpersonen ook thuis een experiment kunnen draaien.

Presentation

Presentation is net als E-prime software waarmee je precies kan zien wanneer iets op een beeldscherm getoond is en wanneer er door een proefpersoon gereageerd wordt. De software wordt gebruikt voor tijdkritische experimenten zoals EEG experimenten.

Millisecond Inquisit

Alle EBL-onderzoekers hebben toegang tot Inquisit. Net als E-prime en Presentation kunnen onderzoekers met deze software experimenten programmeren. Het verschil met de bovenstaande software is dat Inquisit kan draaien onder Windows en Mac OS en onder andere bedoeld is voor tijdkritisch online onderzoek. Inquisit experimenten hebben als extra voordeel dat ze ook op een mobiele telefoon kunnen werken. Er is een uitgebreide testbibliotheek aanwezig met meer dan 600 cognitieve tests en neurologische paradigma’s, inclusief tutorials die het gebruik van Inquisit toelichten.

Matlab

Matlab is volledig beschikbaar binnen het EBL. Matlab wordt gebruikt voor zowel het creëren van stimuli als het analyseren van data.

Other software

Verder is de meest gangbare open source software beschikbaar binnen het EBL, zoals R / R-studio, Psychopy, PyGaze, ZTree en Otree.

In overleg met het EBL management kan er altijd binnen korte termijn extra software geïnstalleerd worden op de EBL computers.

Research data management

De verantwoordelijkheid voor het beveiligen van experimentbestanden, uitvoerbare bestanden, stimuli en verzamelde onderzoeksgegevens ligt primair bij de onderzoekers. De EBL maakt geen back-ups van gegevens. Het is dus van groot belang dat de onderzoekers na elke dag of sessie de “EBL Assistant” utility gebruiken om de verzamelde data te uploaden naar onze backend-servers, waarna u deze op uw onderzoeksdata-opslaglocatie (bijv. EUR-netwerkschijf SURF research drive, etc.). Tijdens de zomerperiode worden alle EBL-computers opnieuw geïnstalleerd en worden alle gegevens uit de interne EBL-opslag gewist.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen