Video observation labs

Op dit moment worden de videolabs volledig vernieuwd en zullen de nieuwe videolab kamers met bijbehorende faciliteiten in najaar van 2022 beschikbaar zijn. Er worden twee geavanceerde labs neer te zetten waarbij er van vanuit verschillende kanten gesynchroniseerd video kan worden opgenomen om het gedrag van proefpersonen zowel individueel als in groepsverband te bestuderen.

Erasmus Love Lab maakt deel van het EBL videolab.

Videolab specs:

  • De twee videolabs maken het mogelijk om de complexiteit van de groepsdynamica en de bijbehorende interacties in al hun rijkdom in kaart te brengen.
  • Dit kan zowel daadwerkelijk binnen een fysieke setting als op afstand (virtueel).
  • De videolabs bieden onderzoekers de mogelijkheid om situaties te simuleren, die een grote gelijkenis vertonen met de groepsprocessen in het dagelijks leven van mensen.
  • Bovenstaande vergroot de externe validiteit van het onderzoek en de bevindingen hiervan.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen