Erasmus Love Lab

Het Love Lab

Het Erasmus Love Lab (ELL) biedt deelnemers en onderzoekers een aparte, vertrouwelijke omgeving waar de studie naar liefde en relaties centraal staat. Het Lab bestaat uit een interdisciplinair onderzoeksteam van disciplines in de Pedagogische Wetenschappen, Klinische Psychologie, Kinder- en Jeugdpsychologie en Sociologie. Er worden hier diverse gevoelige onderwerpen bestudeerd die verband houden met intieme relaties, liefde en seksualiteit onder verschillende onderzoeksgroepen.

De ELL verwelkomt nieuwe interdisciplinaire samenwerkingen. Geïnteresseerde onderzoekers van binnen en buiten de EUR (ook internationaal), studenten, stakeholders (bijv. maatschappelijke partners) en media kunnen contact opnemen met de ELL via: lovelab@essb.eur.nl

Onderzoeksfaciliteiten Love Lab

Er wordt in de onderzoeken gebruikt gemaakt van verschillende methoden zoals vragenlijsten, experimentele computertaken, interviews. Focusgroepen, dagboekmethoden, (video)observaties en fysiologische metingen. Check de Love Lab specs voor de mogelijkheden.

Love Lab Specs

  • Een passende onderzoeksomgeving voor zowel individuen, als duo’s (zoals koppels) mede geschikt voor therapetische doeleinden.
  • Een setting waarbinnen gevoelige onderwerpen besproken kunnen worden.
  • Het is een aparte ruimte binnen de EBL met een deur, die van binnenuit kan worden afgesloten (voor de veiligheid kan deze van buitenaf worden geopend door de EBL-directie en beveiligingsmedewerkers).
  • Een lamp, die zich aan de buitenkant van de deur bevindt, geeft aan dat er lopende activiteiten in de kamer zijn. Het heeft geen doorzichtige delen (zoals glas) in de muren of deur.
  • De EBL biedt een vertrouwelijke wachtruimte en twee mogelijke in- en uitgangen met twee verschillende liftschachten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen