Multi person labs

Meerpersoonslabs - Voor grotere onderzoekspopulaties

Het EBL beschikt over meerder 2 en 4 persoonkamers. Dit zijn flexible ingerichte kamers die gebruikt worden voor zeer uiteenlopend onderzoek.

De kamers beschikken over meerdere computers met mogelijkheden tot het aansluiten van verschillende hardware. Ze kunnen gebruikt worden om reactietijden te meten bij het doen van een computertaak maar ze kunnen ook gebruikt worden als relaxkamer om te zien wat ontspanning met een proefpersoon doet.

Door de flexible open opstelling lenen deze onderzoeksruimten zich ook prima om te zien hoe proefpersonen op elkaar reageren door ze samen te laten werken of juist tegen elkaar te laten spelen.

De labs worden gebruikt voor gedragsexperimenten in bijvoorbeeld management en economie.  Zo kan samenwerkingsgedrag in kaart gebracht worden. Deelnemers spelen dan met of tegen elkaar in een spel. Tevens kan de invloed van taakbeschrijvingen op prestaties en creativiteit gemeten worden. Hardop denken is een methode, die hiervoor gebruikt wordt. Deelnemers lezen bijvoorbeeld woorden of tekst op van een beeldscherm. Reactietijden, spraakfouten en ook denk-procedures worden inzichtelijk gemaakt. De ruimtes lenen zich ook goed voor het geven van instructies, die de deelnemer dan opvolgt in diverse onderzoekstadia. Check de cabine specs voor de mogelijkheden.

Cabine specs:

  • De cabines kunnen deelnemers opnemen terwijl ze praten.
  • Lichamelijke reacties worden in kaart gebracht zoals activiteit van de zweetklieren, ademhaling, hartslag, spierspanning of oogknipperingen.
  • De kamer maken het mogelijk om deelnemers met elkaar te laten communiceren wanneer dit wenselijk is. Waarbij ze tegelijkertijd geobserveerd worden door de onderzoeker.
  • Onderzoekers kunnen meerdere deelnemers, individueel mondelinge instructies geven in verschillende fasen van het experiment of onderzoek.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen