Na je studie

Arbeid, Organisatie en Management

Mogelijkheden na je studie

Na deze masterspecialisatie ben je in staat om vraagstukken rondom arbeid en organisaties vanuit verschillende perspectieven te benaderen en op basis daarvan mogelijke oplossingen aan te dragen. Deze competenties komen goed van pas bij functies op het gebied van beleidsvorming en advisering.

Bovendien besteedt de opleiding veel aandacht aan de gevolgen van maatschappelijke veranderingen voor overheidsbeleid. Dit is een gewild kennisterrein. Zo is er vraag naar beleidsgerichte sociologen bij de overheid, semipublieke of private instellingen, non-profit organisaties, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Denk aan het Sociaal en Cultureel Planbureau, Movisie, politie, woningcorporaties, welzijnsinstellingen of projectontwikkelaars. Als afgestudeerde socioloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam kun je doorgaans dan ook snel aan de slag.

Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als:

  • Beleidsmedewerker of beleidsmaker;
  • Beleidsadviseur;
  • Human resource manager; 
  • Onderzoeker bij overheidsinstellingen, advies- en onderzoeksbureaus of universiteiten;
  • Journalist;
  • Voorlichter of medewerker bij media die zich richten op sociologische vraagstukken. 
Campus Woudestein Rotterdam Centraal Station - Make it Happen

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen