Waarom deze studie

Arbeid, Organisatie en Management

Waar gaat deze studie over?

In deze master ontwikkel je grondige kennis van de sociaalwetenschappelijke benadering van arbeid en organisaties. Je benadert vraagstukken vanuit verschillende sociologische perspectieven, zoals arbeidssociologie, organisatiesociologie en beleidssociologie. Tijdens deze specialisatie staan twee thema’s centraal: de besturing van organisaties en netwerken en het omgaan met (sociale) risico’s die gerelateerd zijn aan economische activiteiten. 

Sociale risico's op de arbeidsmarkt

Zowel werkenden als ondernemers lopen risico’s, bijvoorbeeld door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Ook het produceren van goederen en diensten brengt risico’s met zich mee, bijvoorbeeld met betrekking tot milieu en veiligheid. Ontwikkelingen als de opkomst van zzp-schap, de deeleconomie, nieuwe technologie, globalisering en diverse ontwikkelingen in het overheidsbeleid zijn van invloed op het ontstaan en het omgaan met die risico’s. Werkenden, werkgevers en overheden zoeken manieren waarmee die risico’s of de gevolgen ervan verkleind worden. Dat kan op verschillende manieren: via de markt, via overheidsregulering en via samenwerking tussen maatschappelijke partners.

Tijdens deze master verdiep je je in recente veranderingen op de arbeidsmarkt en de wijze waarop organisaties en overheden daar sturing aan proberen te geven. Je krijgt goed inzicht in bedrijven, netwerken en instituties, waardoor je uitstekend bent toegerust om organisaties te onderzoeken en om organisaties en overheden te adviseren op het gebied van werk, de arbeidsmarkt en sociale risico’s. 

Past deze studie bij jou?

Heb je belangstelling voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van vraagstukken rond arbeid, organisatie en management? Heb je interesse in de achtergronden van recente ontwikkelingen zoals opkomst van zzp’ers, de deeleconomie en nieuwe technologie? Wil je daarop ook kritisch reflecteren? In die gevallen is deze master een uitstekende keuze voor jou. 

Getuigenissen

Ferry Koster

Prof. Dr. Ferry Koster - Coördinator van het masterprogramma

Allerlei economische en technologische ontwikkelingen hebben de werkvloer van organisaties de afgelopen decennia op zijn kop gezet: informatisering, flexibilisering, informalisering. Deze ontwikkelingen roepen veel nieuwe sociologische vragen op naar de beheersbaarheid en leefbaarheid van organisaties...
Allerlei economische en technologische ontwikkelingen hebben de werkvloer van organisaties de afgelopen decennia op zijn kop gezet: informatisering, flexibilisering, informalisering. Deze ontwikkelingen roepen veel nieuwe sociologische vragen op naar de beheersbaarheid en leefbaarheid van organisaties...

Jasper Gommers

Jasper Gommers - Alumnus Arbeid, Organisatie & Management

Door de kleinschalige werkgroepen en een wederzijdse interesse voor dezelfde onderwerpen vond ik al gauw aansluiting bij zowel medestudenten als professoren en tutoren.
Door de kleinschalige werkgroepen en een wederzijdse interesse voor dezelfde onderwerpen vond ik al gauw aansluiting bij zowel medestudenten als professoren en tutoren.

Omdat de inhoud van het masterprogramma Arbeid, Organisatie en Management me enorm aansprak, ben ik overgestapt van een andere universiteit naar de Erasmus Universiteit Rotterdam om dit programma te gaan volgen. Met de overstap heb ik niet veel problemen ervaren. Ik kende vrijwel niemand die hetzelfde masterprogramma volgde. Door de kleinschalige werkgroepen en een wederzijdse interesse voor dezelfde onderwerpen vond ik al gauw aansluiting bij zowel medestudenten als professoren en tutoren.

Vakinhoudelijk is dit masterprogramma erg sterk. Het kent kernvakken die als een rode draad door het jaar lopen. Daarnaast zijn er keuzevakken waarmee kennis kan worden verbreed. Opgedane kennis uit zowel de kern- als de keuzevakken wordt getoetst aan de hand van een aantal methoden. Waaronder: tentamens, papers, assignments en praktische adviesopdrachten.

Na het afronden van de vakken volgt het schrijven van de thesis (masterscriptie). Hiervoor is het mogelijk om te kiezen uit veel verschillende onderwerpen. Dit masterprogramma geeft een brede kijk op mensen en organisaties. In mijn ogen is dat een sterk punt. Voor het schrijven van de thesis is mijn advies: lees je goed in voor je een onderwerp kiest, want je thesis moet uiteindelijk de kers op je mastertaart worden!

Een studie kiezen is knap lastig! Twijfel je nog over deze studie en wil je overzicht hebben? Ontvang een overzichtelijke digitale brochure van deze opleiding.

Brochure aanvragen
Nog niet helemaal zeker over je keuze? Vraag een brochure aan!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen