Waarom deze studie

Arbeid, Organisatie en Management

Waar gaat deze specialisatie (MSc) over?

In deze master ontwikkel je grondige kennis van de sociaalwetenschappelijke benadering van arbeid en organisaties. Je benadert vraagstukken vanuit verschillende sociologische perspectieven, zoals arbeidssociologie, organisatiesociologie en beleidssociologie. Tijdens deze specialisatie staan twee thema’s centraal: de besturing van organisaties en netwerken en het omgaan met (sociale) risico’s die gerelateerd zijn aan economische activiteiten. 

Sociale risico's op de arbeidsmarkt

Zowel werkenden als ondernemers lopen risico’s, bijvoorbeeld door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Ook het produceren van goederen en diensten brengt risico’s met zich mee, bijvoorbeeld met betrekking tot milieu en veiligheid. Ontwikkelingen als de opkomst van zzp-schap, de deeleconomie, nieuwe technologie, globalisering en diverse ontwikkelingen in het overheidsbeleid zijn van invloed op het ontstaan en het omgaan met die risico’s. Werkenden, werkgevers en overheden zoeken manieren waarmee die risico’s of de gevolgen ervan verkleind worden. Dat kan op verschillende manieren: via de markt, via overheidsregulering en via samenwerking tussen maatschappelijke partners.

Tijdens deze master verdiep je je in recente veranderingen op de arbeidsmarkt en de wijze waarop organisaties en overheden daar sturing aan proberen te geven. Je krijgt goed inzicht in bedrijven, netwerken en instituties, waardoor je uitstekend bent toegerust om organisaties te onderzoeken en om organisaties en overheden te adviseren op het gebied van werk, de arbeidsmarkt en sociale risico’s. 

Voor wie bestemd?

Heb je belangstelling voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van vraagstukken rond arbeid, organisatie en management? Heb je interesse in de achtergronden van recente ontwikkelingen zoals opkomst van zzp’ers, de deeleconomie en nieuwe technologie? Wil je daarop ook kritisch reflecteren? In die gevallen is deze master een uitstekende keuze voor jou. 

Allerlei economische en technologische ontwikkelingen hebben de werkvloer van organisaties de afgelopen decennia op zijn kop gezet: informatisering, flexibilisering, informalisering. Deze ontwikkelingen roepen veel nieuwe sociologische vragen op naar de beheersbaarheid en leefbaarheid van organisaties...
Door de kleinschalige werkgroepen en een wederzijdse interesse voor dezelfde onderwerpen vond ik al gauw aansluiting bij zowel medestudenten als professoren en tutoren.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen