Arbeid, Organisatie en Management

Waarom Master Arbeid, Organisatie en Management studeren

Waar gaat deze specialisatie (MSc) over?

Wie het nieuws volgt, krijgt de indruk dat de organisatie van de arbeid sterk verandert. Tijdens deze master verdiep je je in recente veranderingen op de arbeidsmarkt en de wijze waarop organisaties en overheden daar sturing aan proberen te geven. Je krijgt goed inzicht in bedrijven, netwerken en instituties, waardoor je uitstekend bent toegerust om organisaties te onderzoeken en om organisaties en overheden te adviseren op het gebied van werk, de arbeidsmarkt en sociale risico’s.

In deze master ontwikkel je grondige kennis van de sociaalwetenschappelijke benadering van arbeid en organisaties. Je benadert vraagstukken vanuit verschillende sociologische perspectieven, zoals arbeidssociologie, organisatiesociologie en beleidssociologie. Op basis daarvan kun je tot een afgewogen oordeel komen over mogelijke oplossingen voor uitdagingen op de arbeidsmarkt. 

Voor wie bestemd?

Heb je belangstelling voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van vraagstukken rond arbeid, organisatie en management? Heb je interesse in de achtergronden van recente ontwikkelingen zoals opkomst van zzp’ers, de deeleconomie en nieuwe technologie? Wil je daarop ook kritisch reflecteren? In die gevallen is deze master een uitstekende keuze voor jou. 

Allerlei economische en technologische ontwikkelingen hebben de werkvloer van organisaties de afgelopen decennia op zijn kop gezet: informatisering, flexibilisering, informalisering. Deze ontwikkelingen roepen veel nieuwe sociologische vragen op naar de beheersbaarheid en leefbaarheid van organisaties...
Prof. Dr. Ferry Koster
Coördinator van het masterprogramma
Door de kleinschalige werkgroepen en een wederzijdse interesse voor dezelfde onderwerpen vond ik al gauw aansluiting bij zowel medestudenten als professoren en tutoren.
Jasper Gommers
Student Arbeid, Organisatie & Management
Lees Jaspers verhaal over Jasper Gommers