Bekijk het studieprogramma

Beleid en Politiek

Het studieprogramma in het kort

Beleid is continu in beweging, omdat de samenleving snel verandert. Nieuwe kwesties komen op, terwijl andere thema’s van de agenda vallen. Hoe speel je in op deze dynamiek in een sterk gefragmenteerde, politieke omgeving? Hoe genereer je aandacht voor een opkomend issue? Hoe onderken je dat er een zogenaamde policy window ontstaat en wat kunnen oorzaken zijn van inertie die verandering tegenhouden? Constant veranderende vraagstukken - denk aan het klimaatvraagstuk en de opkomst van slimme technologieën - vragen om innovatie in de wijze van kijken en handelen door overheden. Welke factoren beïnvloeden het verandervermogen van organisaties, of die van beleidssectoren?

We besteden in dit programma ook aandacht aan de rol die oude en nieuwe media spelen in beleidsprocessen. De media zijn een factor van betekenis als het gaat om de framing van maatschappelijke vraagstukken en de wijze waarop overheden daarop reageren. We leren je de logica van media en de impact ervan te begrijpen en gaan na op welke wijze je daarmee om kunt gaan. We ondervinden bijvoorbeeld steeds vaker dat kennis omstreden is en daarnaast gestreden moet worden tegen ‘alternatieve feiten’. In de hele master staat de toepassingsgerichte ambitie centraal: je leert in het Design Atelier ontwerpgericht te werken aan concrete oplossingen voor vraagstukken van beleid en bestuur. 

Onderwijsvorm

In de master wordt onderwijs via klassieke hoorcolleges (academie) afgewisseld met praktische werkvormen (in het atelier). In het atelier wordt in het eerste halfjaar in groepjes gewerkt aan een concrete ontwerpopdracht voor een opdrachtgever uit het openbaar bestuur (bijvoorbeeld een ministerie of gemeente). Het tweede halfjaar worden er masterclasses met aansprekende gasten uit het openbaar bestuur en methoden seminars georganiseerd, vooral gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast loop je stage als onderdeel van je master. Stageplaatsen zijn divers. Denk aan stages bij grotere of kleinere gemeenten, adviesbureaus, een Tweede Kamerfractie, de Algemene Rekenkamer, maar ook bij internationale organisaties of lobbyclubs.

Curriculum

Naast de stage en scriptie bestaat het programma uit zes vakken en het Atelier (werkgroep). Je volgt drie vakken in de richting van je specialisatie. De vakken Beleidsinnovatie in Complexe Systemen en Publieke Managers en Leiderschap worden door alle masterstudenten in Bestuurskunde gevolgd.

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de onderstaande informatie (inclusief de informatie via de links) kunnen geen rechten worden ontleend. 

Curriculum

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen