Toelating

Beleid en Politiek

Vooropleiding

Voor toelating tot de Nederlandstalige master moet je een relevante universitaire/ WO-bachelor- en/ of masteropleiding succesvol hebben afgerond. Of je (direct) toelaatbaar bent tot de master is afhankelijk van de inhoud van je vooropleiding.  

Wil je je aanmelden voor een van de Engelstalige specialisaties van de master in Bestuurskunde? Dan gelden er andere toelatingseisen. Zie hiervoor de toelatingseisen genoemd op de Engelstalige pagina.

Directe toelating 

Indien je een van onderstaande opleidingen succesvol hebt afgerond, ben je direct toelaatbaar tot deze masteropleiding: 

 • Bachelor Bestuurskunde aan de EUR (Erasmus Universiteit Rotterdam) of een andere Nederlandse universiteit; 
 • Pre-master Bestuurskunde (dagvariant) aan de EUR; 
 • Bachelor Sociologie aan de EUR; 
 • Bachelor Politicologie/ Europese studies/ Internationale betrekkingen; 
 • Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen; 
 • Bachelor Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg; 
 • Bachelor Beleidssociologie aan Universiteit Utrecht; 
 • Bachelor Ruimtelijke Wetenschappen (alleen voor specialisatie “Governance en Management van Complexe Systemen”). 

Toelaatbaarheid ter beoordeling van Toelatingscommissie 

Indien je een van onderstaande opleidingen succesvol hebt afgerond, bestaat de kans dat je eveneens direct toelaatbaar bent tot de master Bestuurskunde. Dit is mede afhankelijk van je behaalde resultaten voor WO-vakken (minimaal 7,5 EC) in sociaalwetenschappelijke methoden en technieken als onderdeel van je opleiding. Voldoe je aan de minimumeis, dan kun je je aanmelden voor de master en zal de Toelatingscommissie bekijken of je direct toelaatbaar bent tot de masteropleiding. 

 • Andere bachelor in combinatie met de EUR minor Beleid & Management in de Publieke Sector of een vergelijkbare minor van een andere universiteit  
 • Andere bachelor in Sociale Wetenschappen of Managementwetenschappen (of bijvoorbeeld een bachelor in Liberal Arts & Sciences met een major in Sociale Wetenschappen) afhankelijk van het vakkenpakket. 

Geen directe toelating

Indien je een van onderstaande opleidingen succesvol hebt afgerond, moet je eerst de pre-master volgen alvorens je toelaatbaar bent: 

 • HBO-bachelor en/of HBO-master; 
 • Andere bachelor dan bovengenoemde.  

Twijfels over je toelaatbaarheid?

Of je toelaatbaar bent voor de opleiding kan pas bepaald worden nadat we een volledige aanmelding van je ontvangen hebben, inclusief alle benodigde documenten. Beoordelingen die voor de officiële aanmelding plaatsvinden zijn hypothetisch en niet bindend. Daarom raden we je aan om jezelf officieel aan te melden. Je aanmelding wordt dan beoordeeld door de Toelatingscommissie van de opleiding. 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen