Curriculum

Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid

Onderwijsprogramma

De MSc is opgebouwd uit vier blokken. De eerste twee vakken gaan over de stad als woonmilieu en de dynamiek van de stedelijke bevolking en over de ontwikkeling van stedelijke economieën. Het derde vak gaat over de wijze waarop stedelijke politiek en beleid deze ontwikkelingen proberen te sturen en stedelijke vraagstukken proberen op te lossen. Deze drie vakken vullen elkaar inhoudelijk aan en vormen tezamen de kern van het masterprogramma Grootstedelijke vraagstukken en beleid.

Daarnaast volgen masterstudenten in het eerste blok het vak “Sociaalwetenschappelijk onderzoek in praktijk” en is er in het tweede blok ruimte voor een keuzevak. Je sluit de master af met een scriptie. 

NB: De voertaal van het masterprogramma is Nederlands.

Keuzevakken

Behalve de vakken van het masterprogramma volg je in blok 1 het vak “Sociaalwetenschappelijk onderzoek in praktijk” en is er in blok 2 ruimte voor een keuzevak. NB: Voor de keuzevakken geldt dat deze alleen doorgaan bij een minimum aantal van 12 deelnemers. Bij een lager aantal gaat het vak niet door en wordt je verzocht om je in te schrijven voor een ander keuzevak dat wordt aangeboden in hetzelfde blok. 

Het onderwijsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de onderstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend. 

Blok 1

Blok 2

Zie hieronder.

Blok 3

Blok 4

Blok 2

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen