Wat is Open Access?

Open Access is het internationale academisch initiatief van publieke instellingen om de resultaten van hun onderzoek kosteloos toegankelijk te maken voor alle belangstellenden.

Een van de belangrijkste voordelen van Open Access is dat het de zichtbaarheid en het gebruik van de resultaten van academisch onderzoek vergroot. Hierdoor krijgt het grote publiek ook toegang tot de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Open Access verhoogt de zichtbaarheid van uw wetenschappelijke artikelen en dit draagt bij aan uw reputatie als onderzoeker.

Onderzoek toont aan dat Open Access-publicaties gemiddeld vaker worden geciteerd dan traditionele publicaties.

Groen of goud?

Gold Open Access betekent dat alle publicaties in een tijdschrift onmiddellijk en zonder beperkingen vrij toegankelijk zijn voor lezers. Er zijn geen abonnementskosten. Uitgevers verdienen hun geld door bij de acceptatie van artikelen kosten in rekening te brengen bij de auteurs (of bij hun instituten). Deze kosten worden ‘article processing charge' (APC) genoemd.

Bij Green Open Access worden artikelen gepubliceerd in een traditioneel tijdschrift met abonnement, maar worden artikelen ook door de universiteit gearchiveerd in een repository. In sommige gevallen geldt er een embargoperiode die door de uitgever is bepaald. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Referenties

Nationaal plan open science
VSNU open access
Open Access 2020
SPARC Europe -Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition
LIBER Open Access