Erasmus Open Access Fonds

Met het Erasmus Open Access Fonds 2022 stimuleren we publicatie van wetenschappelijke monografieën in Open Access.

Bij publicatie van wetenschappelijke monografieën in Open Access brengt de uitgever publicatiekosten in rekening, de Book Processing Charges (BPCs). Als deze kosten niet door de subsidieverstrekker of een andere financieringsbron worden gedekt, kun je bij het Erasmus Open Access Fonds 2022 een aanvraag indienen voor gedeeltelijke vergoeding van deze kosten.

Met het fonds kunnen we slechts een beperkt aantal publicaties in Open Access ondersteunen en we financieren een deel van de kosten. Matching kan gevonden worden via overige subsidieverstrekkers. Zie bijvoorbeeld de informatie bij NWO

Voorwaarden van het Erasmus Open Access Fonds:

  • Ondersteuning vanuit het fonds voor BPC bedraagt maximaal 50% van de totale kosten en met een maximum van €10.000,-;
  • De auteur is verbonden aan de EUR (uitgezonderd Erasmus MC);
  • De publicatie dient gepubliceerd te worden onder een Creative Commons licentie, bij voorkeur een CC-BY licentie;
  • Auteur is in het bezit van een ORCID iD;
  • Het betreft een wetenschappelijke monografie die een door de uitgever georganiseerde collegiale toetsing (peer review) heeft doorstaan. Onder wetenschappelijke monografie wordt verstaan: een lang academisch werk over één enkel onderzoeksonderwerp, geschreven door één of soms twee auteurs;
  • Uitgesloten van vergoeding zijn: educatieve boeken (textbooks), congresbundels (conference proceedings), proefschriften, (gepeerreviewde) geredigeerde bundels (edited collections), kritische (tekst)edities en vertalingen.

Voldoe je aan de voorwaarden? Dien dan vóór aanvang van publicatie een aanvraag in voor vergoeding van de kosten. Aanvragen die aan de criteria voldoen worden (gedeeltelijk) gehonoreerd na toetsing en zover het budget daartoe toereikend is. U kunt uw aanvraag indienen bij openaccess@eur-nl.libanswers.com.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen