Feiten & Cijfers

Educatieve Master Primair Onderwijs

Educatieve Master Primair Onderwijs

Type
Master
Diploma
MSc
Tijdsduur
2 jaren
Aanmelddeadline (EEA)
29 juni


Financiële regelingen
 

Stagevergoeding

Alle EMPO-studenten lopen twee dagen per week stage. Hier staat voor alle studenten vanaf september 2023 een vergoeding van 75 euro per dag per maand tegenover. In de praktijk komt dat neer op 150 euro per maand. Dit geldt voor zowel eerste- als tweedejaars masterstudenten. De vergoeding ontvang je rechtstreeks van je stageschool.

Subsidies voor collegegeld

 1. Je kunt in aanmerking komen voor halvering van het collegeld, onder bepaalde voorwaarden. Zie voor meer informatie: Rijksoverheid.nl Vervallen per 2024-2025
 2. De EUR heeft op dit moment het beleid dat studenten van de Educatieve Master Primair Onderwijs in het tweede jaar ook vanuit de EUR de helft van het collegegeld gesubsidieerd krijgen middels een beurs. Op deze manier beoogt de EUR deze tweejarige master financieel zo toegankelijk mogelijk te maken, in vergelijking met eenjarige masters. Vervallen per 2024-2025
 3. Wil je deze opleiding volgen als tweede lerarenopleiding? Je kunt in aanmerking komen voor de subsidie tweede lerarenopleiding. Zie voor meer informatie: DUO.

EMPO beurs

Studenten met een duidelijke en aantoonbare financiële behoefte die zich inschrijven voor de EMPO, komen in aanmerking voor de EMPO Beurs (Beurs). De beurs wordt toegekend voor de duur van de masteropleiding, met een maximum van twee jaar, mits de student aan de EMPO staat ingeschreven en actief deelneemt aan het programma. Alleen nieuw toegelaten studenten aan de EMPO kunnen deze beurs aanvragen. 

Aanvragers van de beurs moeten een sterke onderbouwing leveren om in aanmerking te komen voor deze beurs. Aanvragers zullen worden gevraagd om aanvullende documentatie ter ondersteuning van hun aanvraag ter beschikking te stellen. Van studenten wordt altijd verwacht dat zij optimaal gebruik maken van de bestaande beschikbare financiële ondersteuning die de Nederlandse overheid en universiteit biedt als zij in aanmerking willen komen voor de beurs.

De beurs moet worden aangevraagd vóór 1 juni voorafgaande aan de start van de opleiding en kan alleen worden aangevraagd indien de inschrijving bij de opleiding is afgerond. De beurs voorziet in het collegegeld. Voor meer informatie en vragen over het te volgen proces graag contact opnemen met: office.empo@essb.eur.nl 

Aanmelddeadline (non-EEA)
15 mei
Startdatum
September
Vorm
Fulltime
Voertaal
Nederlands
Studiepunten (EC)
120
Stage
Ja
Bekostiging
Overheidsbekostiging
Collegegeld (2023-2024)*
 • €2.314 (Wettelijk tarief: Nederlandse / EER-studenten)
 • €12.600 (Instellingstarief: Nederlandse / EER-studenten)
 • €17.900 (Instellingstarief: niet-EER-studenten)
Collegegeld (2024-2025)**
 • €2.530 (Wettelijk tarief: Nederlandse / EER-studenten)
 • €13.200 (Instellingstarief: Nederlandse / EER-studenten)
 • €18.800 (Instellingstarief: niet-EER-studenten)
Selectie
Nee
Double degree
Nee
Faculteit
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Locatie
Campus Woudestein
Officiële CROHO naam
M Educatieve Master Primair Onderwijs
CROHO code
60979
 • * Bekijk de informatiepagina www.eur.nl/collegegeld.
 • ** Bekijk de informatiepagina www.eur.nl/collegegeld

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen