Na je studie

Educatieve Master Primair Onderwijs

Mogelijkheden na je studie

De Educatieve Master Primair Onderwijs is een tweejarige wetenschappelijke masteropleiding. Afgestudeerden ontvangen met het afronden van deze opleiding de graad ‘Master of Science’ en een bevoegdheid voor het lesgeven in het primair onderwijs.

Daarmee zijn afgestudeerden startbekwame leraren die bij uitstek goed kunnen lesgeven in de grootstedelijke context. Deze grootstedelijke context vraagt van de leraar pedagogische handelingsexpertise en vaardigheden op het gebied van het creëren van kwaliteitsvolle relaties met leerlingen, en het ontwerpen van een inclusieve en uitdagende leeromgeving. Ook in scholen buiten de grootstedelijke context komt deze expertise en vaardigheden goed van pas. Overal in Nederland staat men te springen om academisch geschoolde leerkrachten. 

Met deze Master of Science kun je het lesgeven combineren met allerlei andere taken in de school of in het schoolbestuur, bijvoorbeeld als ontwerper van lesmethoden, als vakspecialist, intern begeleider, of je kunt taken gaan uitvoeren op het gebied van kwaliteit en innovatie. 

Daarnaast kan je met deze master in tal van andere beroepen aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan beleidsmaker bij een schoolbestuur, of aan onderwijsconsulent of beleidsadviseur bij een gemeente of het ministerie van OCW, maar je kan ook aan de slag als ontwerper van onderwijsmethoden bij een uitgeverij, of als docent en/of onderzoeker bij een lerarenopleiding, etc.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen