Toelating

Educatieve Master Primair Onderwijs

Voorlichtingspodcast Educatieve Master Primair Onderwijs

Halvering collegegeld / subsidies

Er is een aantal subsidies/regelingen waar gebruik van kan worden gemaakt die betrekking hebben op een reducering van het collegegeld. Bekijk dit overzicht voor meer informatie.

Vooropleiding 

Voor toelating tot de Nederlandstalige master in Educatieve Master Primair Onderwijs moet je een relevante universitaire bachelor- of masteropleiding succesvol hebben afgerond. Of je (direct) toelaatbaar bent tot de master, is afhankelijk van jouw vooropleiding.

Directe toelating 

Je bent direct toelaatbaar tot de masterspecialisatie Educatieve Master Primair Onderwijs indien je een van onderstaande opleidingen succesvol hebt afgerond:

 • Bachelor Bestuurskunde
 • Bachelor Sociologie
 • Bachelor Pedagogische Wetenschappen
 • Bachelor Psychologie
 • Bachelor Onderwijswetenschappen
 • Bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
 • Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen
 • Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
 • Bachelor Organisatiewetenschappen
 • Bachelor Politicologie
 • Bachelor Criminologie
 • Bachelor Personeelswetenschappen
 • Bachelor Europese studies
 • Bachelor European Public Administration
 • Bachelor Communicatiewetenschappen
 • Bachelor Technische Planologie
 • Bachelor Sociale Geografie en Planologie
 • Bachelor Milieu- en Maatschappijwetenschappen
 • Bachelor Geografie
 • Bachelor Planologie en Milieu
 • International Bachelors Programme in Communication and Media
 • Pre-master Sociale Wetenschappen (Bestuurskunde, Sociologie of Pedagogische Wetenschappen) aan de EUR.

Toelaatbaarheid ter beoordeling van de Toelatingscommissie 

Indien je een andere WO-bachelor hebt behaald, dan bestaat de kans dat je eveneens direct toelaatbaar bent tot de masterspecialisatie. Dit is mede afhankelijk van je behaalde resultaten voor WO-vakken. We vragen minimaal:

 • 15 EC in sociaal- of gedragswetenschappelijke inhoud of andere inhoud die relevant is voor het lesgeven in het primair onderwijs.
 • 10 EC in sociaalwetenschappelijke methoden en technieken.

Wanneer je je aanmeldt voor de masterspecialisatie, zal de Toelatingscommissie bekijken of je direct toelaatbaar bent tot de specialisatie. 

Toelaatbaar na volgen pre-master

Je bent niet direct toelaatbaar tot de Educatieve Master Primair Onderwijs indien je een van onderstaande opleidingen hebt afgerond:

 • HBO-bachelor en/of HBO-master; 
 • WO-bachelor van een studie die niet voldoet aan de minimale eisen hierboven. 

In dat geval dien je eerst een Pre-master Sociale Wetenschappen (Bestuurskunde, Sociologie of Pedagogische Wetenschappen) aan de EUR/ESSB te volgen voordat je kunt starten aan de master.

Niet toelaatbaar

Als je geen HBO-bachelor, HBO-master of WO-bachelor hebt afgerond, ben je ook niet toelaatbaar tot een pre-master van ESSB en zal je moeten starten met een bacheloropleiding in de sociale of gedragswetenschappen.

Twijfels over je toelaatbaarheid?

Of je toelaatbaar bent voor de opleiding kan pas bepaald worden nadat we een volledige aanmelding van je ontvangen hebben, inclusief alle benodigde documenten. Beoordelingen die voor de officiële aanmelding plaatsvinden zijn hypothetisch en niet bindend. Daarom raden we je aan om jezelf officieel aan te melden. Je aanmelding wordt dan beoordeeld door de Toelatingscommissie van de opleiding. 

De EMPO is, anders dan de reguliere pabo, een academische opleiding. Daardoor hebben academische vaardigheden, zoals onderzoek doen, academisch schrijven en kritisch denken, een centrale plaats. De EMPO is, anders dan de Academische Pabo, een voltijds WO-onderwijs opleiding. Bij succesvolle afronding krijg je naast een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs een WO-master of Science titel.

De EMPO van de EUR richt zich specifiek op het opleiden van leerkrachten voor de grootstedelijke context. Dat betekent niet dat je geen leerkracht zou kunnen worden buiten die context. Daarnaast is ons curriculum opgebouwd met de pedagogiek als uitgangspunt. Het (veelal kleinschalige) onderwijs bestaat uit vier verschillende lijnen die samen een geïntegreerd geheel vormen. Er wordt programmatisch getoetst waarbij er geen cijfers worden gegeven, maar er wordt gewerkt met een portfolio.

​​​​​​Als afgestudeerde aan de EMPO ben je in de eerste plaats een hoogopgeleide leerkracht die voor veel diversiteit zorgt binnen het lerarenteam op een school. De academische kennis en ervaring die je meebrengt zal vaak aanleiding geven voor uitbreiding van je taken op de gebieden van leerlingenzorg, schoolontwikkeling en management. Tenslotte kan de specifieke kennis die je hebt opgedaan tijdens je Bachelor een welkome aanvulling zijn op wat je in een school te bieden hebt.

​​​​​​Ja, er wordt een stagevergoeding beschikbaar gesteld vanaf het eerste jaar.

Voor de EMPO gelden verschillende subsidieregelingen. Dit houdt in dat het ministerie van OCW in de meeste gevallen de helft van het collegegeld betaalt. In het tweede jaar betaalt de EUR de andere helft van het collegegeld.

Meer informatie vind je hier:

​​​​​​​Het curriculum van de EMPO is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met scholen en experts. Daarbij is rekening gehouden met de kennis en ervaring die studenten meenemen uit hun bachelors, hun academische denk- en handelingsniveau en hun capaciteit om zelf (verder) te ontwikkelen. De specifieke kennis nodig voor verschillende schoolvakken wordt door middel van literatuur en praktijkopdrachten aangeboden. Deze opdrachten bevatten alle informatie en kennis die je nodig hebt, maar zijn open genoeg om aan te sluiten bij jouw leerproces.

​​​​​​​In het eerste jaar van de master word je op een stageschool geplaatst door de stagecoördinator. In het tweede jaar van de master kun je solliciteren bij een school uit ons scholenbestand. Dit bestand bevat basisscholen uit Rotterdam en omstreken die passen bij de bij de visie van de EMPO.

​​​​​​De EMPO leidt op tot leerkracht en dit vak leer je voor een groot deel in de praktijk. Je loopt daarom vanaf het begin van de opleiding twee dagen per week stage. Op maandag en donderdag ben je op de universiteit en volg je die zich richten op theorie, onderzoek, pedagogisch handelen en praktijk.

​​​​​​Op de stageschool krijg je een werkplekbegeleider toegewezen. Dit is degene waar je bij in de klas bent en die de dagelijkse begeleiding op jouw stage verzorgd. Daarnaast word je begeleid door een instituutsopleider. Dit is een docent van de EMPO die ervaring heeft in het onderwijs. Verder krijg je begeleiding van een academische schoolopleider. Dit is iemand van de school die de stages coördineert en je meedenkt in het uitvoeren van academische vaardigheden in de praktijk.

​​​​​​De opleiding omvat 60 EC, waarvan 40% in de praktijk en 60% in de overige vakken worden verdeeld. Dat betekent dat de studielast 40 uur per week is.

​​​​​​Er zijn verschillende manieren om toegelaten te worden tot de EMPO. Voor directe toelating heb je een WO-bachelor of pre-master in de sociale wetenschappen nodig. Kijk hier voor de volledige lijst.

Indien je een WO bachelor in een andere discipline hebt, word je aanmelding door de toelatingscommissie beoordeeld op de aanwezigheid van 15 EC kennis en vaardigheden in de onderwijs- en of pedagogische wetenschappen en 10 EC in de methoden en technieken.

​​​​​​Na het volgen van de EMPO ontvang je een lesbevoegdheid voor het primair (basis) onderwijs en een Master of Science-titel.

​​​​​​De EMPO leidt op tot leerkracht in de grootstedelijke context. De kennis en vaardigheden die je hierbij opdoet kun je uiteraard ook gebruiken buiten de grote stad. Er is ook buiten de stad grote behoefte zijn aan de academische leerkrachten die wij opleiden.

​​​​​​De EMPO maakt gebruik van programmatisch toetsen. In deze toetsvorm krijg je een holistische beoordeling in plaats van losse toetsen met daaraan gekoppelde studiepunten. Tijdens een jaar krijg je verschillende opdrachten waarbij de verschillende vakken worden geïntegreerd. Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf situaties aan te dragen op basis waarvan je een portfolio vormt. Op alle opdrachten en aangedragen situatie ontvang je feedback Daar krijg je feedback op, die je kunt verwerken of kunt gebruiken voor een volgende situatie. Aan het eind van het academisch jaar beoordeelt een besliscommissie over het portfolio en krijg je de 60 EC van dat jaar.

​​​​​​​Indien je geen WO-bachelor hebt, kun je via een premaster in de sociale wetenschappen instromen in de master. Kijk bovenaan deze pagina.

​​​​​​Een jaar bestaat uit 4 blokken. Ieder blok bevat geïntegreerd onderwijs (bestaande uit theorievak, onderzoek en pedagogisch handelen) binnen één thema. Een voorbeeld van een thema is ‘inclusief curriculum’. Parallel aan de blokken loopt de stage, die het hele jaar doorgaat.

​​​​​​De stage is een grote component van de stage waarin veel theorieën en onderzoeksvaardigheden direct in de praktijk kunnen worden gebracht. Het is daarom niet mogelijk om vrijstelling te krijgen voor de stage.

 • Je wordt opgeleid voor een vak dat er echt toe doet. Er is een groot tekort aan leraren, vooral in de grootstedelijke context, waar de impact van goede leraren bovendien het grootst is.
   
 • Het is een nieuwe opleiding met de bijbehorende kleinschaligheid, aandacht, dynamiek en energie. Je staat in nauw contact met universitaire docenten en hoogleraren en praktijkbegeleiders. Daardoor heb je invloed op de verdere ontwikkeling van de opleiding en kunnen individuele behoeften vaak worden ingevuld.
   
 • Het is een opleiding waar academisch denken en handelen in de praktijk hand in hand gaan. Wat je in theorie leert kan je onmiddellijk in de praktijk uitproberen; wat je in de praktijk ervaart kan je onderbouwen met theorie. Daardoor zul je deze opleiding niet snel als eentonig ervaren!
   
 • Het is een ambitieuze opleiding waarin je je zelf best wel eens tegen zal komen, maar daardoor zal ook je persoonlijke ontwikkeling in een stroomversnelling komen. De opleiding besteed daar ook specifiek aandacht aan, ondersteunt je daarin.

​​​​​​De EMPO is inderdaad een initiatief van twee organisaties: EUR en NIVOZ. In die samenwerking zijn de expertises van de EUR, universitaire opleiding en grootstedelijkheid, en die van NIVOZ, pedagogiek en opleiden vanuit het handelen in de praktijk, samengebracht. De EMPO is echt een EUR-opleiding en de EUR heeft de eindverantwoordelijkheid over de kwaliteit van het onderwijs. Het NIVOZ levert ondersteuning en docenten, vooral op het pedagogische vlak.

​​​​​​​De EMPO zal het initiatief nemen dat er een alumni netwerk ontstaat. Alumni die actief zijn in het onderwijs in Rotterdam zullen gebruik kunnen maken van professionalerings en coachingsmogelijkheden ter ondersteuning gedurende de eerste periode van hun loopbaan. De EMPO heeft nu al banden met de BAB, de beroepsvereniging academische leraren in het basisonderwijs www.bab.nl.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen