Toelating

Strafrecht

Toelatingseisen 2022-2023 m.b.t. COVID-19

In verband met de Corona-maatregelen hebben universiteiten van het Ministerie van Onderwijs de mogelijkheid gekregen om studenten die nog geen bachelor diploma hebben behaald of het premasterprogramma hebben afgerond, alvast en voorwaardelijk toe te laten tot een masteropleiding. Hieronder vind je de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.

Voor toelating op grond van een onafgeronde bacheloropleiding dient aan de volgende eisen te zijn voldaan:

 1. Je dient tenminste 162 EC te hebben behaald. De bachelor scriptie moet zijn afgerond en maakt deel uit van deze 162 EC.
 2. Je dient de volgende verplichte vakken te hebben behaald ingeval je een student van Erasmus School of Law bent. Als je een externe student bent, is het verplicht om op grond van de inhoud en omvang gelijkwaardige vakken te hebben behaald:
  • Formeel strafrecht;
  • Materieel strafrecht.
 3. Je dient aan de overige voorwaarden te voldoen (zie onderaan). 

Voor toelating op grond van een Premasterprogramma Erasmus School of Law Algemeen dient aan de volgende eisen te zijn voldaan:

 1. Je dient een bepaald aantal punten te hebben behaald:
  • Als je het programma van 60 EC doet, moet je tenminste 53 EC hebben behaald en moet je tevens de JAV-schrijfopdracht met een voldoende hebben afgerond;
  • Als je het programma van 63 EC doet, moet je tenminste 56 EC hebben behaald.
 2. Je dient de volgende verplichte vakken te hebben behaald ingeval je een student van Erasmus School of Law bent. Als je een externe student bent, is het verplicht om op grond van de inhoud en omvang gelijkwaardige vakken te hebben behaald:
  • Formeel strafrecht;
  • Materieel strafrecht.
 3. Je dient aan de overige voorwaarden te voldoen (zie onderaan). 

Voor toelating op grond van een Premasterprogramma Financieel recht zonder civiel effect dient aan de volgende eisen te zijn voldaan:

 1. Je moet je tenminste 49 EC hebben behaald;
 2. Je dient de volgende verplichte vakken te hebben behaald ingeval je een student van Erasmus School of Law bent. Als je een externe student bent, is het verplicht om op grond van de inhoud en omvang gelijkwaardige vakken te hebben behaald:
  • Formeel strafrecht;
  • Materieel strafrecht.
 3. Je dient aan de overige voorwaarden te voldoen (zie onderaan). 

Voor toelating op grond van een Premasterprogramma Recht van de gezondheidszorg dient aan de volgende eisen te zijn voldaan:

 1. Je moet je tenminste 49 EC hebben behaald;
 2. Je dient de volgende verplichte vakken te hebben behaald ingeval je een student van Erasmus School of Law bent. Als je een externe student bent, is het verplicht om op grond van de inhoud en omvang gelijkwaardige vakken te hebben behaald:
  • Formeel strafrecht;
  • Materieel strafrecht.
 3. Je dient aan de overige voorwaarden te voldoen (zie onderaan). 

 1. Het bewijs van toelating voor de masteropleiding wordt afgegeven voor 1 jaar. Als je de bacheloropleiding of het premasterprogramma niet hebt afgerond voor 1 september 2023, dan zal voor het collegejaar 2023-2024 geen bewijs van toelating worden verstrekt voor een van de masteropleidingen van Erasmus School of Law. Dit betekent dat jij jezelf niet kan herinschrijven voor de masteropleiding voor het collegejaar 2023-2024.
 2. Als je per 1 september 2021 op grond van de zachte knip bent ingestroomd in een masteropleiding op grond van een onafgeronde bacheloropleiding of een onafgerond premasterprogramma kan je jezelf niet per 1 september 2022 herinschrijven of inschrijven voor een van de masteropleidingen van ESL indien je de bacheloropleiding of het premasterprogramma niet voor  1 september 2022 hebt afgerond.
 3. Het afsluitend examen van de masteropleiding kan niet worden afgelegd indien de bacheloropleiding of het premasterprogramma niet is afgerond.

Geweldig dat je interesse hebt in de master Strafrecht! Bekijk hieronder of jij voor aanvang van de studie beschikt over een toelating gevende vooropleiding en of er aanvullende voorwaarden zijn om te mogen starten.

Ik beschik voor aanvang van de studie over een ...

Met een wo-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid ben je zonder aanvullende eisen toelaatbaar.

Met een hbo-bachelordiploma Rechten ben je toelaatbaar nadat je de pre-masteropleiding ESL Algemeen met succes hebt afgerond.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen