Zorgmanagement (deeltijd)

Toelatingseisen voor Master Zorgmanagement (deeltijd)

 • Als gevolg van de corona-maatregelen kunnen sommige studenten in de laatste fase van hun bacheloropleiding een kleine vertraging oplopen. Door de zogenaamde 'harde knip' tussen bachelor en master kunnen studenten in principe pas aan hun master beginnen op het moment dat ze het bachelordiploma hebben behaald. In deze bijzondere omstandigheden staat ESHPM toe dat studenten met een vertraging in de laatste fase van het bachelorprogramma niet worden belemmerd bij het starten van een ESHPM master. Dit wordt gerealiseerd door de zachte knip.

  Voor ESHPM betekent de invoer van de zachte knip in aanvulling op de reguliere toelatingseisen het volgende:

  Bachelor – Master

  • De student heeft 31 augustus 2020 tenminste 162 EC behaald in het bachelorprogramma van een Nederlandse of internationale universiteit. Met dit minimale aantal punten wordt de student voorwaardelijk toegelaten tot de masterprogramma’s Health Care Management, Zorgmanagement en Health Economics, Policy & Law van 2020-2021;
  • Voor een volledige toelating moet de student uiterlijk 31 augustus 2021 het bachelor programma volledig hebben afgerond (180 EC);
  • Wanneer de student er niet in slaagt het bachelor programma uiterlijk 31 augustus 2021 af te ronden, wordt hij/zij uitgesloten van verdere deelname aan de master. Dit is van toepassing totdat hij/zij het bachelor programma alsnog heeft afgerond.
  • Het master diploma kan pas aan de student worden toegekend nadat het bachelor programma is afgerond.
  • Bij ernstige zorgen om de haalbaarheid kan de opleiding besluiten studenten (die momenteel nog niet studeren bij ESHPM) niet voorwaardelijk toe te laten tot de master conform de ‘zachte knip’.

  Pre-master – Master

  • De student mag voor het multidisciplinaire vak van blok 6 minimaal een 4.5 behalen. Hiermee kan alsnog de pre-master worden afgerond. Het gaat hierbij om de volgende vakken:

  HCM/ZoMa: Kritische studies van Management & Innovatie (9 EC)
  HEPL: Zorgverzekering & Zorgstelsel (9 EC)

  • De student ontvangt bij gebruikmaking van bovenstaande versoepeling alsnog het certifcaat voor de ESHPM pre-master Gezondheidswetenschappen, BMG.
  • Deze aanpassing geldt als aanvulling op de compensatieregeling waarbij de student een 5.0-5.4 mag compenseren, zie artikel 6.2 van de Onderwijs en Examenregeling 2019-2020.

Om toegelaten te kunnen worden tot de master Zorgmanagement moet je een relevante universitaire bachelor- of masteropleiding succesvol hebben afgerond en dit kunnen aantonen met een diploma van de desbetreffende onderwijsinstelling. Daarnaast moet je bewijs van Engelse vaardigheid kunnen aantonen (full-time programma) en Nederlands (part-time programma) en kunnen aantonen dat je beschikt over het vereiste wiskunde niveau.

Vooropleiding

Afhankelijk van jouw vooropleiding zijn er twee mogelijkheden:

1. Je bent direct toelaatbaar

Als je een van de onderstaande opleidingen hebt afgerond aan een Nederlandse universiteit, ben je direct toelaatbaar tot de master Zorgmanagement:

 • (European) Public Health
 • Gezondheidswetenschappen, met tenminste 1 vak op het gebied van zorgmanagement of zorgbeleid
 • Human Health and Life Sciences
 • (Bedrijfs) Economie
 • Geneeskunde
 • Business administration
 • Public administration

Of als je een bachelor of master diploma hebt wat gerelateerd is aan een van de volgende disciplines (ter beoordeling aan de toelatingscommissie):

 • Gezondheidswetenschappen, met tenminste 1 vak op het gebied van zorgmanagement of zorgbeleid
 • Economie
 • Management
 • Beleid

Benodigde bewijsstukken: kopie diploma en kopie cijferlijst.

2. Je bent niet (direct) toelaatbaar

Als jouw vooropleiding niet onder 1 staat vermeld, dan ben je in principe niet direct toelaatbaar tot de master Zorgmanagement. Je zal hoogstwaarschijnlijk eerst de pre-master Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg moeten volgen om toegelaten te kunnen worden tot de master Zorgmanagement.

Let op: voor de pre-master Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorggelden andere toelatingseisen.

De toelatingscommissie van ESHPM beoordeelt jouw toelaatbaarheid op basis van het door jou ingediende inschrijvingsverzoek. Alleen een officieel besluit van de toelatingscommissie van ESHPM geeft jou recht op deelname aan de master Zorgmanagement.

Engelse vaardigheid

Een voldoende beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk voor toelating tot de voltijdvariant van de master Zorgmanagement. Voor de deeltijdvariant geldt deze toelatingseis niet.

Wiskunde

Tot de master Zorgmanagement ben je toelaatbaar als je kunt aantonen dat je beschikt over het vereiste wiskunde niveau. Dit is aantoonbaar met:

 • een VWO diploma met Wiskunde A, B, C of vergelijkbaar of
 • methoden en technieken uit je vooropleiding, ter beoordeling aan de toelatingscommissie of
 • een VWO wiskunde certificaat, ter beoordeling aan de toelatingscommissie