Zorgmanagement (deeltijd)

Toelatingseisen voor Master Zorgmanagement (deeltijd)

Om toegelaten te kunnen worden tot de master Zorgmanagement moet je een relevante universitaire bachelor- of masteropleiding succesvol hebben afgerond en dit kunnen aantonen met een diploma van de desbetreffende onderwijsinstelling. Daarnaast moet je bewijs van Engelse vaardigheid kunnen aantonen (full-time programma) en Nederlands (part-time programma) en kunnen aantonen dat je beschikt over het vereiste wiskunde niveau.

Vooropleiding

Afhankelijk van jouw vooropleiding zijn er twee mogelijkheden:

1. Je bent direct toelaatbaar

Als je een van de onderstaande opleidingen hebt afgerond aan een Nederlandse universiteit, ben je direct toelaatbaar tot de master Zorgmanagement:

 • (European) Public Health
 • Gezondheidswetenschappen, met tenminste 1 vak op het gebied van zorgmanagement of zorgbeleid
 • Human Health and Life Sciences
 • (Bedrijfs) Economie
 • Geneeskunde
 • Business administration
 • Public administration

Of als je een bachelor of master diploma hebt wat gerelateerd is aan een van de volgende disciplines (ter beoordeling aan de toelatingscommissie):

 • Gezondheidswetenschappen, met tenminste 1 vak op het gebied van zorgmanagement of zorgbeleid
 • Economie
 • Management
 • Beleid

Benodigde bewijsstukken: kopie diploma en kopie cijferlijst.

2. Je bent niet (direct) toelaatbaar

Als jouw vooropleiding niet onder 1 staat vermeld, dan ben je in principe niet direct toelaatbaar tot de master Zorgmanagement. Je zal hoogstwaarschijnlijk eerst de pre-master Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg moeten volgen om toegelaten te kunnen worden tot de master Zorgmanagement.

Let op: voor de pre-master Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorggelden andere toelatingseisen.

De toelatingscommissie van ESHPM beoordeelt jouw toelaatbaarheid op basis van het door jou ingediende inschrijvingsverzoek. Alleen een officieel besluit van de toelatingscommissie van ESHPM geeft jou recht op deelname aan de master Zorgmanagement.

Engelse vaardigheid

Een voldoende beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk voor toelating tot de voltijdvariant van de master Zorgmanagement. Voor de deeltijdvariant geldt deze toelatingseis niet.

Wiskunde

Tot de master Zorgmanagement ben je toelaatbaar als je kunt aantonen dat je beschikt over het vereiste wiskunde niveau. Dit is aantoonbaar met:

 • een VWO diploma met Wiskunde A, B, C of vergelijkbaar of
 • methoden en technieken uit je vooropleiding, ter beoordeling aan de toelatingscommissie of
 • een VWO wiskunde certificaat, ter beoordeling aan de toelatingscommissie