Beter werk, betere werkplekken: 10 miljoen euro toegekend aan SEISMEC-project door Europese Commissie

Werknemers in staat stellen een duurzame toekomst tegemoet te gaan door werkplek praktijken te herdefiniëren via de integratie van mensgerichte technologie.
SEISMEC awarded grant

Het interdisciplinaire SEISMEC-project, geleid door de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met een multinationaal consortium van partners uit onderzoek, industrie en maatschappelijke organisaties, heeft 10 miljoen euro toegekend gekregen van de Europese Commissie binnen het Horizon Europe Programma. SEISMEC heeft als doel een toekomst van werk te vormen die zowel productief als verrijkend is, met een focus op het creëren van duurzame werkomgevingen die het welzijn en de verrijking van werknemers prioriteren. Deze exclusieve financiering onder deze open call benadrukt het potentieel van het vierjarige project om werkplekken te transformeren en de positie van werknemers in alle belangrijke Europese industrieën te versterken.

In dit project combineren onderzoekers van de EUR, Jason Pridmore (ESHCC), Joao Fernando Ferreira Goncalves (ESHCC), Jovana Karanovic (RSM) en Claartje ter Hoeven (ESSB), hun kennis vanuit verschillende disciplines om waardevolle inzichten te bieden in het versterken van werknemers in het huidige technologische landschap. Door gebruik te maken van hun interdisciplinaire kennis biedt de universiteit essentiële perspectieven over hoe de positie van werknemers effectief kunnen worden versterkt en verrijkt, en draagt zo bij aan het creëren van een duurzame toekomst door herdefiniëring van arbeidspraktijken.

Industrieën in Europa en over de hele wereld ondergaan ingrijpende technologische veranderingen die van invloed zijn op hoe we werken. Ook de verwachtingen van mensen over werk zijn veranderd, vooral met digitalisering en na de pandemie. SEISMEC (Supporting European Industry Success Maximisation through Empowerment Centred development) omarmt deze veranderingen. Specifiek richt het project zich op het inzetten van deze veranderingen om arbeidsomstandigheden te verbeteren door het combineren van technologieën en een mensgerichte focus. Jason Pridmore, coördinator van het SEISMEC-project: "We zijn vereerd om dit consortium te leiden, dat een diversiteit aan organisatiegroottes, geografische locaties en industriële ecosystemen laat zien. Als coördinator zal dit project de diversiteit aan perspectieven en expertise demonstreren die de Erasmus Universiteit Rotterdam als organisatie heeft, en hoe we Europa kunnen helpen leiden naar steeds meer op de mens gerichte benaderingen van werk en onze werkplekken."

Uitdagingen voor een mensgerichte werkomgeving aanpakken

SEISMEC hanteert een unieke aanpak en plaatst mensgerichtheid in de kern van het project. In tegenstelling tot een louter technische focus benadrukt dit project het belang van het overwegen van de behoeften en ervaringen van mensen. Door meerdere pilots uit te voeren in alle industriële ecosystemen die zijn geïdentificeerd binnen de Europese interne markt, inclusief een platform-gebaseerde pilot die verschillende aspecten omvat, wil SEISMEC het concept van mensgerichtheid ontwikkelen en demonstreren in uiteenlopende industriële sectoren en contexten. "Ik ben verheugd dat we ook platforms zullen onderzoeken," zegt Jovana Karanovic. "Freelance marktplaatsen bieden potentieel voor remote werk, maar kunnen vooroordelen in de hand werken. Onze pilot heeft tot doel vooroordelen te identificeren en aan te pakken, en een inclusieve omgeving te creëren waarin iedereen een gelijke kans heeft om te slagen." 

Het project heeft als doel gespecialiseerde arbeidskrachten handvatten te bieden met op de mens gerichte oplossingen, uitdagingen verbonden aan geavanceerde technologie op de werkplek aan te pakken, en innovatie te bevorderen door middel van evidence-based aanbevelingen, waarbij werknemers, beleidsmakers en onderzoeksinitiatieven met elkaar worden verbonden. Deze inspanning sluit aan bij het idee om sociale wetenschappen te integreren met industrie en technologie, zoals benadrukt door Joao Fernando Ferreira Goncalves: "Dit is een geweldige kans om sociale wetenschappen te integreren met industrie en technologie. We hebben geleerd van Industrie 4.0 dat technologie mensen moet betrekken om te slagen. Via SEISMEC zullen we de kennis van de Erasmus Universiteit gebruiken om industrieën en werk te creëren die mensen prioriteren. Ik geloof dat dit slechts het begin is van vele initiatieven zoals deze."

"De ware kracht van het project ligt in het bevorderen van samenwerkende innovatie tussen bedrijven en onderzoekers, waarbij het welzijn van werknemers voorop staat. Het omarmen van vooruitgang op het gebied van AI vereist dat we hun impact op de samenleving overwegen. Het doel van dit project is samenwerking en co-innovatie ten behoeve van de arbeidskrachten en bedrijven," concludeert dr. Karanovic.

Over Horizon Europa

Horizon Europa, het vlaggenschipprogramma voor onderzoek en innovatiefinanciering van de EU van 2021 tot 2027, heeft als doel de concurrentiepositie van Europa te versterken door wetenschappelijke vooruitgang en innovatie. Het bevordert samenwerking, pakt wereldwijde uitdagingen aan, en bevordert de verspreiding van kennis en technologieën.

De open call voor "HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-51: Pilots for an innovative human-centric industry (RIA)" legt de nadruk op een op de mens gerichte benadering van de industrie, waarbij de veranderende rol van werknemers prioriteit heeft.

 • dr. (Jason) JH Pridmore

  Jason Pridmore is the Vice Dean of Education for the Erasmus School of History, Culture and Communication and an Associate Professor in the Department of Media…
  dr. (Jason) JH Pridmore
 • dr. (Joao Fernando) JF Ferreira Goncalves

  João Gonçalves is Associate Professor in the Department of Media and Communication at Erasmus University Rotterdam (Netherlands). His research relates to…
  dr. (Joao Fernando) JF Ferreira Goncalves
 • dr. (Jovana) J Karanovic

  Jovana Karanovic is Assistant Professor at the Department of Technology and Operations Management (Business Information Management section) at the Rotterdam…
  dr. (Jovana) J Karanovic
 • prof.dr. (Claartje) CL ter Hoeven

  Professor ter Hoeven is the scientific director and coordinator of the interdisciplinary master and research program ‘Organizational Dynamics in the Digital…
  prof.dr. (Claartje) CL ter Hoeven
Meer informatie

Voor persvragen of meer informatie over het SEISMEC-project kunt u contact opnemen met press@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen