Een groenere campus en meer onderwijs over duurzaamheid

Sustainability Progress Report laat tussenstand zien
Overzicht Campus Woudestein en de skyline van Rotterdam.
Campus tuin op campus Woudestein op een zonnige dag.
Alexander Santos Lima

Drie nieuwe masters over duurzaamheid, onderzoek naar schadelijke stoffen die in de natuur worden geloosd en maar liefst twee duurzame gebouwen die hun deuren openden: als Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) werken we hard om ons onderwijs, onderzoek en onze campus steeds duurzamer te maken.

In het Sustainability Progress Report 2022 laten we zien wat er vorig jaar binnen de EUR is bereikt op het gebied van duurzaamheid. Deze tweede editie van dit jaarverslag bevat behaalde resultaten en inspirerende voorbeelden, en laat zien dat het belangrijk is dat we onze plannen voor verduurzaming versnellen. Ellen van Schoten, vicevoorzitter van het College van Bestuur: “Het rapport maakt op een mooie manier zichtbaar wat we allemaal doen om de campus duurzamer te maken. En dat is veel. Ik ben trots op wat we met elkaar hebben bereikt het afgelopen jaar, en tegelijkertijd realiseer ik me ook dat er nog veel werk verzet moet worden.”
 

Ellen van Schoten in Polak Building.
Ellen van Schoten.
Alexander Santos Lima

Groene campus

Wie regelmatig rondloopt op campus Woudestein ziet dat er al veel is gebeurd. Van Schoten: "We hebben geïnvesteerd in duurzame gebouwen, zoals Langeveld Building en Sports Building. Ook hebben we geïnvesteerd in warmte-koude opslag, in zonnepanelen en we zijn druk bezig met verLEDding. Daarnaast hebben we stappen gezet voor meer plantaardig voedsel op de campus."

Duurzame mobiliteit

Van Schoten: “Vorig jaar hebben we het Rotterdams Klimaatakkoord ondertekend, waardoor we partner zijn van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Ook willen we verder komen met het reisbeleid voor internationale reizen. Verder willen we mensen motiveren om vaker met het openbaar vervoer naar de campus te reizen door het beleid rondom woon-werkverkeer aan te scherpen. Bijvoorbeeld door de OV-fiets toe te voegen aan de mogelijkheden.”

Zonnige dag op campus Woudestein.
Alexander Santos Lima

Mariecke van der Glas, Programmamanager Duurzaamheid, vult aan: "Mobiliteit veroorzaakt een groot deel van onze CO2-footprint. Dagelijks reizen veel studenten van en naar onze campus. Daarom moeten we niet alleen kijken naar woon-werkverkeer van medewerkers, maar ook naar hoe we studenten kunnen inspireren om duurzaam naar de campus te reizen. Daar is nog veel winst te behalen."

Karlijn en Levi voor de ingang van Erasmus Sustainability Hub met kommen soep
Karlijn en Levi met kommen soep voor de Erasmus Sustainability Hub

Roep vanuit studenten

Volgens Levi Polderman, voorzitter van de Erasmus Sustainability Hub, wordt de roep om actie vanuit studenten steeds duidelijker. Polderman: “Studenten hebben zich in 2022 krachtig uitgesproken over duurzaamheid binnen onze universiteit, zoals tijdens de bezetting van OccupyEUR en met de petitie van de Erasmus Sustainability Hub. Zij laten het belangrijkste signaal zien: er moet nu actie worden ondernomen om een leefbare toekomst veilig te stellen.”

Stappen in onderwijs en onderzoek

Ook in het onderwijs zijn er nog veel ambities volgens Van der Glas: “Een belangrijk stap is dat we gaan kijken hoe we duurzaamheid in het onderwijs verder kunnen integreren, in alle disciplines. Er worden steeds meer vakken aangeboden op dit thema, maar uiteindelijk willen we dat iedereen die afstudeert aan de EUR voldoende heeft geleerd over duurzaamheid.”

Om inzichtelijk te maken hoe ons onderwijs en onderzoek is gerelateerd aan de Sustainable Development Goals is inmiddels een beta versie van de SDG mapper gelanceerd. Deze tool laat zien of onze academische publicaties en opleidingen betrekking hebben op één of meer van de SDG’s. Met deze inzichten kunnen we ons onderzoeks- en onderwijsbeleid bijsturen.

Mariecke van der Glas op de campus.
Mariecke van der Glas.
Winish Chedi

Stip op de horizon

Op langere termijn zijn er nog veel meer plannen, onder andere voor een groenere campus. Van Schoten: “Vanaf 2024 starten we met een aanbestedingstraject om de campusruimte opnieuw in te richten, met als leidraad minder steen en meer groen. Dat belooft veel goeds. Zo gaan we steeds meer richting een duurzamere Erasmus Universiteit Rotterdam en daar ben ik trots op.”

Meer informatie

Wil je meer weten? Bekijk het Sustainability Progress Report van 2022.

Of

Kijk wat onze universiteit nog meer doet op het gebied van duurzaamheid.

Gerelateerde content
EUR organiseert 12 universiteitsbrede dialogen over duurzaamheid in de dialoogserie Sustainability at EUR: From words to action.
Studenten op de trap van Langeveld Building
De Erasmus Universiteit Rotterdam erkent de klimaat- en ecologische noodtoestand. Met de verklaring scherpt de universiteit haar eigen duurzame ambities aan.
De belangrijkste activiteiten en resultaten op het gebied van duurzaamheid tot en met 2021 presenteren we in het Sustainability Progress Report (ENG).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen