Erasmian values sluiten racisme uit

De recente protesten tegen raciale ongelijkheid, tegen een achtergrond van een pandemie,  vormen voor ons allen een aanleiding om goed na te denken over hoe wij met elkaar om willen gaan in de samenleving. Het dwingt ons als universiteit na te denken over onze waarden, onze rol en onze maatschappelijke betrokkenheid.

Erasmian values sluiten racisme uit

Onze Erasmian values zijn duidelijk. De EUR staat fundamenteel achter kennisverwerving die zich niet door verschillen in huidskleur, taal, cultuur of achtergrond laat belemmeren. Wij geloven in gelijke kansen en het ter discussie stellen van discriminatie en uitsluiting, waar ter wereld dit ook plaatsvindt.

Onze rol is eveneens duidelijk. De EUR is een wetenschappelijke instelling die als taak heeft maatschappelijke kwesties ter sprake te brengen door middel van gedegen onderzoek, en dit te verbinden aan beleid en de samenleving. Dit begint met een duidelijke stellingname ten aanzien van het probleem waarmee we worden geconfronteerd.

Institutioneel racisme is helaas diepgeworteld in onze samenleving. Ons onderzoek heeft aangetoond dat het invloed heeft op onze gezondheid, ons onderwijssysteem, hoe we naar sport kijken, en dat etnische minderheden disproportioneel geraakt worden door de gevolgen van COVID-19.

Helaas is ook onze gemeenschap niet immuun voor dit maatschappelijke probleem.

Wat zijn we als EUR aan de samenleving verschuldigd?

We moeten onze verantwoordelijkheid nemen door ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt, en onze gelijkwaardige, diverse en inclusieve gemeenschap te koesteren. Door onze ogen niet te sluiten voor de structurele drempels waar de leden van etnische minderheden binnen de EUR-gemeenschap tegenaan lopen.

Een gemeenschap die mensen in staat stelt zich uit te spreken tegen racisme, en ervoor zorgt mensen die rechteloos zijn, zich veilig voelen om zich uit te spreken, zich gehoord voelen, en de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Dit stelt ons in staat racisme in al zijn hoedanigheden te bestrijden. Het is een maatschappelijk probleem dat we gezamenlijk de baas worden.

Stay safe.

Het College van bestuur
Hans Smits
Rutger Engels
Roelien Ritsema van Eck

Chief Diversity Officer
Semiha Denktaş

Namens de Universiteitsraad
Hans van den Berg
Zohra Hayat
Teun van den Akker
Ana Uribe Sandoval
John van Wel

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over EUR-initiatieven rond inclusie op de Diversity & Inclusion-pagina's.

Voor suggesties en hoe je binnen de faculteiten kunt meedoen, neem contact op met je Faculty Diversity Officer.

Als u helaas geconfronteerd bent met onacceptabel gedrag of getuige bent geweest of als u ondersteuning wilt ontvangen, raadpleeg dan deze pagina's over vertrouwenspersonen en onze klachtenprocedure.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen