Wat kan de vertrouwenspersoon voor mij doen?

Bezige student

Ongewenst gedrag

Studenten kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht wanneer zij te maken hebben met gedrag of omstandigheden die zij als ongewenst ervaren. De vertrouwenspersoon bespreekt met de student wat gedaan moet worden en verwijst eventueel door. De vertrouwenspersoon onderneemt geen stappen zonder expliciete toestemming van de student. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.

Klachtenprocedure

De universiteit beschikt over een Klachtenprocedure (Seksuele) Intimidatie, Agressie en Geweld. In overleg met de vertrouwenspersoon kan een klacht worden ingediend bij het College van Bestuur, bijvoorbeeld wanneer bemiddeling in het conflict niet tot een oplossing heeft geleid. De klacht wordt afgehandeld door de klachtencommissie of door de Beheerder. Beheerders zijn:

  • decanen van faculteiten;
  • de secretaris van de universiteit;
  • de bibliothecaris.

Het College van Bestuur besluit over deze keuze, waarbij wordt gelet op de zwaarte van de klacht, het advies van de vertrouwenspersoon en de wens van de klager.

Trainingen

De vertrouwenspersoon kan eventueel workshops en/of in company trainingen verzorgen. Neem hiervoor contact op met een van de vertrouwenspersonen.

Aangesloten bij vereniging

De vertrouwenspersoon is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en het Landelijk Overleg Universitaire Vertrouwenspersonen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen