Minister Van Engelshoven: “Groot compliment aan onderwijsteams Erasmus Universiteit”

Op donderdag 7 mei bracht minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een tweede werkbezoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De minister ging met het College van Bestuur en docenten in gesprek over de gevolgen van de coronacrisis voor de universiteit. Sinds een aantal maanden wordt het onderwijs bij de EUR succesvol online aangeboden. De minister ging daarom uitgebreid in gesprek met docenten over online onderwijs en werkdruk.

“Het is erg indrukwekkend om te zien hoe creatief docenten de afgelopen tijd zijn geweest om het online onderwijs in te richten. Dat kost hen ook veel energie, maar het doel om thuisonderwijs voor studenten zo goed mogelijk te faciliteren drijft ze enorm. Ik ben heel dankbaar en blij met de flexibiliteit en de inzet van de onderwijsteams van de Erasmus Universiteit, zij verdienen een groot compliment”, aldus minister Van Engelshoven.

Werkdruk onder docenten hoog

Door de coronacrisis wordt er nog harder gewerkt door de docenten met meer werkdruk en werkstress tot gevolg. “Wij zien dagelijks dat onze medewerkers topprestaties leveren en onderwijs voor onze studenten verzorgen, hier hebben we als college veel waardering voor”, zei Rutger Engels, rector magnificus. “Echter, zien wij ook dat deze situatie op lange termijn niet houdbaar is, daarom willen we de komende periode maatregelen nemen om de werkdruk te verlagen.”  

“We verwachten dat de werkdruk verder zal toenemen, wanneer de crisis nog langer aanhoudt. Een extra financiële compensatie uit Den Haag voor de universiteiten is noodzakelijk om de nog meer opgelopen werkdruk te verlagen en alle vertragingskosten te compenseren”, benadrukt Hans Smits, voorzitter van het College van Bestuur. ​​​​​

“Het is erg indrukwekkend om te zien hoe creatief docenten de afgelopen tijd zijn geweest om het online onderwijs in te richten.“

Zorgen studenten besproken met minister

In een speciale editie van Erasmus TV hebben minister Van Engelshoven en Rutger Engels het welzijn van studenten besproken. Door de coronacrisis ondervinden studenten veel studiedruk en stress. De minister heeft tijdens de uitzending vragen van studenten en medewerkers beantwoord. Zo maken studenten zich zorgen over onder andere studievertraging en financiering van hun studie. De minister reageerde hierop dat ze onderzoekt welke passende maatregelen ze kan nemen om studenten hierin tegemoet te komen.

Bekijk de aflevering van Erasmus TV.

Werkbezoek minister Van Engelshoven

Erasmus TV 23 - Minister Ingrid van Engelshoven answers questions of students

Professor

Prof.dr. R.C.M.E. Engels

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen