Rotterdamse Veerkracht in tijden van Corona

De COVID-19 pandemie heeft grote impact op de stad Rotterdam. De fysieke en mentale gezondheid en economische situatie van veel Rotterdammers (en burgers wereldwijd) staat onder druk. Op verzoek van de Gemeente Rotterdam draagt Erasmus Initiatief Vital Cities and Citizens (VCC) academische inzichten en adviezen aan over hoe er veerkrachtig met de COVID-19 crisis kan worden omgegaan. 

De afgelopen maanden heeft VCC zich verdiept in de vraag: Hoe kan Rotterdam sterker uit deze crisis komen? Er zijn literatuurstudies uitgevoerd, reflecties gegeven op voorgenomen beleidsaanpakken van de gemeente Rotterdam en beleidsbrieven met handelingsperspectieven geschreven. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen zijn gebundeld in een oogstbrief. In de oogstbrief staan de onderstaande vijf onderzoeksvragen centraal. De oogstbrief kan je via de webpagina van VCC downloaden.

Onderzoeksvragen

  1. Welke condities bepalen hoe Rotterdam sneller en uiteindelijk sterker uit de COVID-19 pandemie kan komen?
  2. Wat is veerkracht en hoe kunnen we dit hanteerbaar maken voor de COVID-19 crisis?
  3. Wat zijn condities voor een veerkrachtige samenleving?
  4. Hoe kan de lokale overheid samenlevingen veerkrachtiger maken?
  5. Hoe maken we (kwetsbare) mensen veerkrachtiger?

Over Vital Cities and Citizens

Met het Erasmus Initiatief Vital Cities and Citizens wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s: 

•    Inclusieve Steden en Diversiteit 
•    Duurzame en Rechtvaardige Steden
•    Slimme Steden en Gemeenschappen
•    Veerkrachtige Steden en Stedelingen

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS).

Onderzoeker
Onderzoeker
Daniela Ochoa Peralta, Msc
Onderzoeker
Dr. Jan Fransen
Onderzoeker
Prof. dr. Jurian Edelenbos
Onderzoeker
Onderzoeker