Vital Cities and Citizens publiceert vierde beleidsbrief: De rol van lokaal bestuur in veerkrachtige samenlevingen

Impactstudie COVID-19

Binnen de Rotterdamse Impactstudie COVID-19 publiceert Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens een vierde beleidsbrief. In deze beleidsbrief wordt ingezoomd op de noodzaak van een paradigmaverschuiving in de manier waarop Rotterdam wordt bestuurd.

COVID-19 vereist een paradigmaverschuiving in de manier waarop Rotterdam wordt bestuurd. Infrastructuur-geleide verandering is niet genoeg, omdat (1) het niet in staat is om te gaan met sociale problemen zoals eenzaamheid; (2) het geen ruimte laat voor genoeg flexibiliteit om te gaan met onzekerheid; en (3) omdat het geen innovatie en creativiteit vrijmaakt.

Door klimaatsverandering is er al een paradigmaverandering gaande. In deze beleidsbrief schetsen de onderzoekers dr. Mike Duijn, prof.dr. Jurian Edelenbos, Daniela Ochoa Peralta en dr. Jan Fransen een adaptief, bottom-up en veerkrachtig alternatief. Naast het stellen wat er kan gedaan worden, stelt het ook wat niet gedaan zou moeten worden. Download hieronder de volledige beleidsbrief.

Onderzoeker
Professor
Onderzoeker
Daniela Ochoa Peralta
Onderzoeker
Dr. Jan Fransen