Twaalf Veni-beurzen voor Rotterdamse wetenschappers

Campus Woudestein
Zonnige dag op campus Woudestein.
Alexander Santos Lima

Van AI minder kunstmatig maken tot jongeren als aanjagers van verandering: twaalf Rotterdamse wetenschappers ontvangen een Veni-beurs van maximaal 280.000 euro. De Veni is een persoonsgebonden wetenschappelijke beurs van NWO voor veelbelovende wetenschappers. Zij kunnen daarmee in de komende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. De laureaten zijn afkomstig van Erasmus School of Economics, Erasmus School of History, Culture and Communication, Erasmus School of Law, Erasmus MC, Rotterdam School of Management en Erasmus School of Social and Behavioral Sciences.

De Rotterdamse laureaten

Dit is wat onze prijswinnaars over hun onderzoek zeggen:

Cerebrocerebellaire interacties die ten grondslag liggen aan de coördinatie van complex gedrag - dr. Vincenzo Romano (Erasmus MC)

''Samenspraak tussen kleine en grote hersenen. Om precieze bewegingen mogelijk te maken wisselen de grote en kleine hersenen continue elektrische signalen uit. Voorgaande studies hebben laten zien hoe deze gebieden afzonderlijk functioneren, maar het is nog onbekend hoe ze samenwerken bij het coördineren van complexe bewegingen van meerdere lichaamsdelen. Mijn hypothese is dat deze samenwerking steeds verandert afhankelijk van het stadium en de correctheid van het motorische gedrag. Ik zal dit met technologieën die ik recent ontwikkeld heb onderzoeken. Gezamenlijk kunnen mijn experimenten aantonen hoe de twee grootste hersenschorsen die de evolutie heeft voortgebracht samenwerken tijdens natuurlijk gedrag.''

Sanders Building
Alexander Santos Lima

De voorpagina: vroege transcriptionele regulatie van gastheer-pathogeen interactie - dr. Kristina Lanko (Erasmus MC)

''Hoewel het wild-type poliovirus bijna is uitgeroeid, zijn er andere verwante enterovirussen opgedoken, die ook kunnen leiden tot acute verlamming bij kinderen. Dit gebeurt wanneer motor neuronen door het virus worden aangetast. In dit project zal de onderzoeker, met behulp van een nieuwe combinatie van technieken uit de genetica en virologie, onderzoeken welke eerste reacties het enterovirus veroorzaakt in geïnfecteerde motorneuronen. Dit onderzoek heeft tot doel te begrijpen hoe motorneuronen van gedrag veranderen tijdens een infectie. Dit zal ons helpen te begrijpen hoe het enterovirus verlamming veroorzaakt.''

Groene groei en rechtvaardigheid: Het veiligstellen van de materiële middelen voor de groene overgang - dr. Ioannis Kampourakis (Erasmus School of Law)

''Mijn project onderzoekt hoe het nieuwe EU-beleid inzake kritieke grondstoffen de politieke economie van de Unie verandert. Dit EU-beleid is erop gericht de markten zodanig te hervormen dat ze niet alleen functioneren voor de vervulling van particuliere belangen, maar ook voor de verwezenlijking van publieke doelstellingen. Ik zal empirisch onderzoeken hoe dit nieuwe wettelijke kader de getroffen gemeenschappen in mijnbouw- en productielocaties beïnvloedt. Ten slotte zal ik onderzoeken of het juridisch kader inzake materiële hulpbronnen kan leiden tot een rechtvaardige en wereldwijde groene transitie - en zo niet, welke hervormingen nodig zijn om dit te bereiken.''

Van creatieve arbeid tot sociale verandering: een andere kijk op cultureel werk via zorgpolitiek - dr. Kristina Kolbe (Erasmus School of History, Culture and Communication)

''Ondanks diversiteitsbeleid is er aanhoudende ongelijkheid op grond van ras, klasse en geslacht in de Europese creatieve sector. Dit project onderzoekt echter hoe cultureel werk opnieuw kan worden verbeeld, en met name kan worden beoefend, door een focus op zorgpolitiek. Ik zal daarom etnografisch onderzoek uitvoeren bij muziekcollectieven in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk om te bestuderen hoe zorg hun creatieve, organisatorische en sociale praktijken vormgeeft. Zo zal ik traceren hoe zorg een nieuw principe biedt voor creatieve arbeid die ongelijkheden in het veld ongedaan maakt, maar ook onder welke institutionele parameters het slechts hiërarchie en onzekerheid reproduceert.''

Een uitzicht op onze campus met de faculteitsvlaggen in beeld.

Omgaan met sociale afwijzing en het welzijn van jongeren - dr. Michelle Achterberg (Erasmus School of Social and Behavioral Sciences)

''Sociale afwijzing is één van de meest uitdagende ervaringen in de sociale wereld van kinderen en kan langdurig negatief effect hebben op het welzijn. Wetenschappers begrijpen momenteel niet waarom sommige kinderen meer last hebben van sociale afwijzing dan andere. Met de gegevens die in dit Veni-project worden verzameld kan ik de sociale ontwikkeling van kinderen gedurende 10 jaar lang onderzoeken (van 7 tot 17 jaar oud). Met behulp van hersenscans in combinatie met dagelijkse vragen via smartphones, wil ik ontdekken welke kinderen het meest gevoelig zijn voor sociale afwijzing, om uiteindelijk de sociale ontwikkeling van deze kinderen te versterken.''

Een “deep machine learning” benadering om duurzaam gedrag te stimuleren - dr. Sebastian Gabel (Rotterdam School of Management)

''Gedragsinterventies zijn waardevol voor beleidsmakers om belangrijke maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering, aan te pakken. Onderzoekers zetten echter steeds meer vraagtekens bij de overheersende “one-size-fits-all”-benadering die voor iedereen dezelfde interventies gebruikt. Mijn project stelt een “deep machine learning”-aanpak voor, die gedragsinterventies personaliseert. Deze aanpak voorspelt eerst de effectiviteit van gedragsinterventies en identificeert vervolgens de optimale mix en timing van deze interventies voor elk individu afzonderlijk. Onderzoekers kunnen meer zo genuanceerde inzichten bieden aan beleidsmakers door begrip van de verschillen in gevoeligheid van individuen voor interventies. Met de voorgestelde benadering kunnen beleidsmakers efficiënter gedragsverandering in gang zetten en zo maatschappelijke welvaart vergroten.''

Jongeren als aanjagers van verandering - dr. Lysanne te Brinke (Erasmus School of Social and Behavioral Sciences)

''Jongeren die nu opgroeien hebben te maken met verschillende maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en een toename in sociale ongelijkheid. De adolescentie is bij uitstek een levensfase waarin jongeren een sterke behoefte hebben om bij te dragen aan deze uitdagingen. Er is echter nog weinig bekend over de manier waarop deze behoefte het beste vorm kan worden gegeven. Daarom onderzoek ik in dit project hoe jongeren aanjagers van verandering kunnen worden. Dit doe ik door in te zoomen op verschillen tussen bijdragen gericht op de directe omgeving en bijdragen gericht op de bredere samenleving.''

Studenten wandelen op campus

AI minder kunstmatig maken - dr. Joao Fernando Gonçalves (Erasmus School of History, Culture and Communication)

''Kunstmatige intelligentie heeft geleid tot belangrijke innovaties in het dagelijks leven, maar dit is niet zonder risico. Algoritmisch-ondersteunde besluitvorming geeft bijvoorbeeld kans op discriminatie en op fouten in het toekennen van kinderopvangtoeslag of het besturen van een auto. Zulke risico’s komen voort uit hoe mensen algoritmes ontwikkelen. Algoritmes functioneren goed op basis van datasets, maar presteren minder goed in onvoorspelbare situaties bepaald door menselijk handelen. Om dit probleem op te lossen, wordt in dit project sociaalwetenschappelijke kennis over mensen ingezet om datasets te verbeteren en algoritmes beter te laten omgaan met onvoorziene situaties in interacties met mensen.''

Zelfverzekering via Tijdelijk Werk - dr. Ana Gomes Figueiredo Varatojo dos Santos (Erasmus School of Economics)

''Begrijpen hoe werklozen werk zoeken, is de eerste stap in het ontwerpen van effectief arbeidsmarktbeleid. Bijvoorbeeld: vermogende werknemers hebben meer mogelijkheden om hun zoektijd te verlengen door hun vermogen in te zetten, terwijl dit voor werknemers met weinig vermogen geen optie is. In plaats daarvan zoeken zij laagdrempelige, tijdelijke, banen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Het is niet duidelijk welke soort (laagdrempelige) banen deze werknemers aannemen om hun werkloosheid te verkorten. Dit project onderzoekt wat de impact is van vermogen op het aannemen van laagdrempelig tijdelijk werk na baanverlies, en de lange-termijn gevolgen hiervan.''

De gids van het enterovirus naar het centrale zenuwstelsel: hoe te infecteren, verspreiden en ontstekingen te veroorzaken in hersencellen - dr. Lisa Bauer (Erasmus MC)

''Enterovirussen infecteren jaarlijks miljoenen mensen en kunnen ernstige en levensbedreigende neurologische ziekten veroorzaken. Er is geen kennis over welke hersencellen enterovirussen infecteren, hoe ze zich door de hersenen verspreiden en hoe hersencellen reageren op de virusinfectie. Daarom bestudere ik welke specifieke hersencellen door enterovirussen kunnen worden geïnfecteerd en hoe virussen zich van cel naar cel kunnen verplaatsen. Dit project is een essentiële stap om te begrijpen hoe enterovirussen neuronale complicaties veroorzaken en zal helpen bij de ontwikkeling van antivirale therapieën.''

Erasmus MC
Guido Pijper

ThyHeart: man-vrouw verschillen in hart-en vaatziekten verklaard  door schildklierhomoon metabolieten - dr. Layal Chaker (Erasmus MC)

''De oorzaak voor man-vrouw verschillen in het voorkomen van hart- en vaatziekten  is onduidelijk, maar hormonale verschillen kunnen een rol spelen. Schildklieraandoeningen komen vaak voor, vooral bij vrouwen. Schildklierhormonen en hun metabolieten hebben duidelijke effecten op het hart in diermodellen maar worden nog niet onderzocht in mensen door gebrek aan een goede meetmethode. Dit onderzoek gebruikt een nieuwe betrouwbare meetmethode voor schildklierhormonen en hun metabolieten  om te ontdekken of ze een verklaring vormen voor de sekse verschillen in hart- en vaatziekten.''

Wel of niet zelf ademen? Nieuwe strategieën voor een veilige overgang naar geassisteerde kunstmatige beademing - dr. Annemijn Jonkman (Erasmus MC)

''Kunstmatige beademing op de IC is levensreddend voor patiënten met ernstig zieke longen. Eerst neemt de machine de ademhaling helemaal over, de patiënt is diep in slaap. Een belangrijke mijlpaal is de overgang naar geassisteerde beademing: de patiënt gaat zelf mee-ademen met de beademing. De optimale timing van deze overgang is onbekend. Zelf ademen aan de beademing kan namelijk extra longschade veroorzaken, maar er zijn geen methoden om het risico hierop te meten. Met innovatieve beeldvorming van de longen wordt onderzocht wanneer de overgang naar geassisteerde beademing veilig kan plaatsvinden. Dit is erg belangrijk voor een snel herstel.''

Over de Venibeurs
Veni maakt samen met de Vidi- en Vici-beurzen deel uit van het Talentprogramma. Het NWO-Talentprogramma geeft onderzoekers de vrijheid om vanuit creativiteit en passie eigen onderzoek te doen.
NWO selecteert onderzoekers op basis van de wetenschappelijke kwaliteit en het innovatieve karakter van het onderzoeksvoorstel, de wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van het voorgestelde project en de kwaliteit van de onderzoeker.

Het programma stimuleert vernieuwing en nieuwsgierigheid. Vrij onderzoek draagt bij aan en bereid ons voor op de maatschappij van morgen. Daarom zet NWO in op een diversiteit aan wetenschappers, domeinen en achtergronden. 

Universitair Docent
Universitair Docent
Universitair Docent
Universitair Docent
Universitair Docent
Universitair Docent
Universitair Docent
dr. Ana Gomes Figueiredo Varatojo dos Santos
Gerelateerde content
Zes jonge wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en het Erasmus MC krijgen een Veni-financiering van het NWO.
Veni winnaars

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen