EUR Alumni Gedragscode voor Online Communities

LinkedIn, Instagram, WhatsApp en andere social media kanalen voor alumni zijn officiële kanalen van het alumni netwerk van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waaronder ook die voor een specifieke geografische regio, affiniteit of opleiding. Ze worden geleid door personeel van de universiteit of vrijwilligers onder de alumni in samenwerking met het Alumni Relations team. Lidmaatschap is alleen beschikbaar op uitnodiging.

De volgende gedragscode geldt voor al deze groepen.

Help ons alsjeblieft met het ondersteunen van een inclusief, positief en ondersteunend netwerk dat onpartijdig, niet politieke en niet commercieel is. We toleren geen enkele vorm van discriminatie, intimidatie of pesten.

In deze groepen ben je vrij om:

 • Jezelf voor te stellen en te netwerken. 
 • Te discussiëren over onderwerpen die je interessant vindt - maar wees alstublieft redelijk.
 • Professionele mogelijkheden te delen die voor EUR alumni interessant zijn.
 • Formele en informele afspraken of events te organiseren, mits deze relevant zijn voor EUR Alumni. 
 • Foto's van alumni afspraken te plaatsen. 
 • Voorzichtig met alle data en informatie om te gaan.

In deze groepen vragen we je om niet te doen aan:  

 • Politieke belangenbehartiging
 • Commerciele advertenties (tenzij hierover een afspraak is gemaakt met het EUR Alumni Relations team) 
 • Spammen or herhaaldelijk posten 
 • ALLE vormen van discriminatie, intimidatie of pesten 

Het EUR ALumni Relations team heeft het recht om deelnemers te verwijderen, buiten te sluiten en/of te blokkeren wanneer deelnemers deze gedragscode niet naleven. Dit betekent ook dat deelnemers kunnen worden uitgesloten van deelname aan andere EUR evenementen en activiteiten in de toekomst.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen