LDE Sustainability 

De Honours Academies van Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam (LDE alliantie) presenteren het Bachelor Honours Programme Sustainability voor tweede- en derdejaars bachelorstudenten.

Programma

Dit 15 EC programma bestaat uit twee delen:

  1. In het eerste deel van het programma - Fundamentals (5 EC) - laten deskundige docenten van de drie universiteiten, en ook gastsprekers, je kennismaken met belangrijke onderwerpen in het hedendaagse duurzaamheidsonderzoek en geven je daarmee state-of-the-art inzichten die je voorbereiden op het werken aan het tweede deel van het programma - de real-world LDE Sustainability Challenge (10 EC).
  2. In de Sustainability Challenge werk je in een klein, multidisciplinair team van studenten van alle drie de universiteiten aan een real-life maatschappelijke duurzaamheidsuitdaging, aangereikt door regionale stakeholders uit de publieke, private of civic sfeer, en lever je zo een tastbare bijdrage aan een duurzamere wereld.

Voor wie?

Het Bachelor Honours Programme Sustainability staat open voor gemotiveerde tweede- en derdejaars bachelorstudenten, die hun fundamentele kennis over duurzaamheid willen ontwikkelen en praktische vaardigheden willen opdoen door echte Sustainability Challenges aan te gaan. Alleen studenten die staan ingeschreven aan de Universiteit Leiden, TU Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam kunnen zich aanmelden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen