Erasmus School of Economics (ESE)

Regeling voor studenten van andere faculteiten en/of universiteiten

Voor studenten van buiten de Erasmus School of Economics (ESE) die keuzevakken willen volgen aan de ESE geldt dat in principe gekozen kan worden uit alle bachelor-2 vakken en bachelor-3 vakken die de ESE aanbiedt (dus geen bachelor-1 vakken en mastervakken) met dien verstande dat er voldoende voorkennis aanwezig moet zijn (resp. voldaan moet zijn aan de desbetreffende toelatingseisen) en dat de examencommissie van de eigen opleiding toestemming heeft gegeven voor het inbrengen van het desbetreffende vak in de eigen opleiding. Er kan maximaal 12 credits aan keuzevakken gevolgd worden.

Nadat er toestemming is gegeven, is inschrijving als keuzevakstudent vereist. Kijk voor de procedure op Inschrijven bij de Erasmus Universiteit.

NB: Indien bij een vak of werkcollege sprake is van een maximaal aantal deelnemers, krijgen studenten van de ESE voorrang bij plaatsing. Het is niet mogelijk om alleen werkcolleges (seminars) als keuzevak te volgen.

Regeling voor bachelorstudenten ESE

Voor bachelorstudenten van de ESE is alle informatie over het volgen van keuzevakken te vinden in de studiegids op het facultaire web.