Erasmus School of Philosophy

Current facets (Pre-Master)

Regeling voor studenten van andere faculteiten en/of universiteiten:

  1. Kijk via de Courseguide welke vakken je zou willen volgen bij de Erasmus School of Philosophy.
  2. Vraag toestemming voor het volgen van deze vakken aan je eigen examencommissie (ook als je de vakken extra curriculair zou willen volgen).
  3. Als de examencommissie van jouw faculteit akkoord is, neem je contact op met de studieadviseur van de Erasmus School of Philosophy via studieadvies@fwb.eur.nl.
  4. Daarna ontvang je meer informatie over de inschrijving als keuzevakstudent.
  5. Regeling voor studenten Wijsbegeerte

Voor studenten Wijsbegeerte is het alleen mogelijk wijsgerige keuzevakken te volgen (zie studiereglement). Deze kunnen aan de faculteit worden gevolgd, maar mogen ook aan een andere faculteit of universiteit worden gevolgd. Het inbrengen van dergelijke vakken (die afwijken van het standaard curriculum) kan altijd pas nadat de examencommissie de vakken heeft goedgekeurd. Vraag dus altijd toestemming via examencommissie@fwb.eur.nl.

Voor overige vragen kunnen studenten mailen naar de studieadviseur via studieadvies@fwb.eur.nl.