Onderwijs- en Examen Regelingen (OER)

Nederlandse (door de overheid) bekostigde universiteiten moeten op basis van de ‘Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek’ (WHW) voor de opleidingen die zij aanbieden zogenaamde Onderwijs- en Examenregelingen (OER’s) opstellen. Hierin dient onder andere beschreven te worden wat ‘de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens’ is. 

Ook de EUR moet deze Onderwijs- en Examenregelingen (OER’s) opstellen. In de onderstaande tabellen wordt uiteengezet wat de locaties van deze OER's zijn.  

Inhoud tabellen

In de onderstaande tabel worden de locaties van de OER’s van EUR-opleidingen vermeld. In de meeste gevallen houden EUR-faculteiten een webpagina bij waarop alle OER’s van alle opleidingen binnen die faculteit weergegeven worden. Wanneer dit het geval is kun je in de linker kolom op de naam van de faculteit van jouw keuze klikken om naar de juiste webpagina geleid te worden. 
In de andere gevallen worden de OER’s niet op een facultaire webpagina weergegeven. Wanneer dit het geval is kun je in de rechter kolom op de opleiding in kwestie klikken om naar de juiste webpagina geleid te worden.

Onderwijs- en Examenregelingen bachelor

Faculteit

Opleiding

Erasmus School of Economics (ESE)

 

Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

 

Erasmus School of Law (ESL)

 

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

 

Erasmus School of Philosophy (ESPhil)

 

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

 

Rotterdam School of Management (RSM)

Nederlandstalige RSM-opleidingen

Engelstalige RSM-opleidingen

Erasmus MC (EMC)

 

Erasmus University College 

 

Onderwijs- en examenregelingen master

Faculteit

Opleiding

Erasmus School of Economics (ESE)

 

Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

 

Erasmus School of Law (ESL)

 

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

 

Erasmus School of Philosophy (ESPhil)

 

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

 

Rotterdam School of Management (RSM)

Nederlandstalige RSM-opleidingen

Engelstalige RSM-opleidingen

Erasmus MC (EMC)

 

International Institute of Social Studies (ISS) (Intranet voor studenten en medewerkers, ERNA login noodzakelijk. Titel: Regulations on Teaching and Assessments)