Erasmus Science Programme

Wetenschapsknooppunt Voortgezet onderwijs

Programma

Voor de plusleerlingen van VWO 2 en 3 biedt het Wetenschapsknooppunt onderzoeksprojecten met een omvang van ongeveer 20 weken (gemiddeld twee lesuren per week). Leerlingen gaan onder begeleiding van professoren en studenten aan de slag met een eigen onderzoek in een van de drie thema’s aansluitend bij de eigen interesse van de leerlingen. Het project bestaat uit:

  • Een startcollege op de universiteit om het gekozen thema vanuit verschillende perspectieven te belichten
  • Zes workshops op school (regio Rotterdam), verzorgd door een student-docent. De onderzoekscyclus wordt als leidraad gebruikt voor de workshops. Leerlingen leren goede onderzoeksvragen maken en oriënteren zich op verschillende methoden van onderzoek. Bij methoden van onderzoek kunt u denken aan het verrichten van metingen en daar conclusies aan verbinden, het afnemen van interviews of literatuuronderzoek doen. Uiteindelijk worden de conclusies aan elkaar gepresenteerd.
  • Begeleiding van de leerlingen bij het uitvoeren van hun onderzoek via een digitale leeromgeving.
  • Leerlingen geven ter afsluiting een eindpresentatie op school. Elke school mag de beste presentatie(s) afvaardigen om deze ook weer te verzorgen op de Erasmus Universiteit, op de afsluitende bijeenkomst voor alle deelnemende scholen.

Het Erasmus Science Programme voor VWO wordt aangeboden in 3 thema’s: “Ons brein en de vrije wil”, “Haven van de toekomst” en “Rotterdam 010”. Voor HAVO-scholieren is "Rotterdam 010" en "Haven van de toekomst" beschikbaar

De hersenen zijn het meest mysterieuze en het meest bepalende stukje van ons lichaam. Elke beweging, gedachte en emotie wordt aangestuurd door het brein. In hoeverre kan creativiteit worden voorspeld? Wat ligt er al vast als we worden geboren? Zijn we wel zo vrij als we denken?

De wetenschap heeft de laatste decennia heel veel in kaart kunnen brengen. Tegelijkertijd stellen wetenschappers dat zij nog maar een fractie weten van de werking van onze hersenen...

In dit thema worden de hersenen belicht vanuit neurowetenschappen, psychologie en filosofie. Drie wetenschappers nemen je mee naar hun kennis over onze hersenen, ons gedrag en wanneer we vinden dat we iets uit vrije wil doen.

Rotterdam heeft altijd bekend gestaan als havenstad van en voor harde werkers, maar de wereld verandert en de haven verandert in snel tempo mee!

Waar het beeld vroeger gekenmerkt werd door gespierde mannen en uitspraken als “geen woorden maar daden” vind je tegenwoordig mensen achter computers die zich bezig houden met  microrobots, drones, 3d printers en op afstand te besturen schepen

Ook is er veel aandacht voor een schone haven. Er wordt gezocht naar nieuwe energiebronnen om te gebruiken in de wereld van de industrie, transport en logistiek. En denk  eens aan restwarmte van de industrie die wordt gebruikt om huizen in de regio te verwarmen. Of aan hergebruik van Co2 voor groei van gewassen in de kassen!

De veranderingen zijn all over. Hoe denk jij dat de haven eruit zal zien over 15 jaar? Welke technologische innovaties zijn er nodig? Welk type medewerkers zijn er nodig? Worden de oliesjeiks ingehaald door Nederlandse biosjeiks? Zoek je mee naar oplossingen om de Rotterdamse haven slimmer, efficienter en schoner te maken? In deze module neem je een kijkje achter de schermen in de haven om antwoord te vinden op die vragen!

Wetenschappers (van de Erasmus Universiteit en het havenbedrijf) informeren je over de laatste innovatieve ontwikkelingen in de haven en toekomstige plannen. Hierin worden economische, juridische, bedrijfskundige en sociale processen belicht.

Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en EIC Mainport Rotterdam: het Educatief Informatie Centrum voor de haven.

Het is mogelijk het thema Haven van de toekomst uit te breiden met het EIC Havenprogramma:

Het EIC Havenprogramma is een uitstekende manier om uw leerlingen voorafgaand kennis te laten maken met de haven. Deze praktijkervaring kunnen zij dan inzetten als bron van het onderzoek. Het programma bestaat uit: lesmaterialen, een bedrijfsbezoek in het havengebied, een bezoek aan de interactieve havenexpositie, een rondvaart en een rondrit door de haven onder begeleiding van EIC-havengidsen. Meerkosten bedragen 350 euro voor het programma, incl. kosten busvervoer (verplicht om de bedrijven te kunnen bezoeken). Geldig identiteitsbewijs is vereist.

 

Rotterdam = booming. In heel veel lijstjes staat Rotterdam bovenaan! Gerenommeerde (internationale) kranten en vakbladen noemen Rotterdam als the place to be. In alle grote Nederlandse steden loopt het inwonersaantal terug, Rotterdam groeit! De laatste jaren stijgt het aantal toeristen dat de stad bezoekt explosief.

Tegelijkertijd zijn er nog steeds grote problemen door de verharding van de criminaliteit in Rotterdam. De straatcultuur heeft een negatieve invloed op sommige jongeren. Er leven nog meer dan 400.000 kinderen in armoede. In Rotterdam-Zuid worden door de gemeente vele miljoenen gestoken in de ontwikkeling van werk, onderwijs en wonen en daarmee het vergroten van kansen. Er wordt veel geld besteed in èn aandacht gegeven aan burgerinitiatieven om de stad in positieve zin te ontwikkelen.

Wat zorgt ervoor dat Rotterdam mooi is en mooi blijft? Hoe blijven we trots op 010? Wat kunnen we leren van andere grote steden? Wat is de koers die Rotterdam moet varen in de 21e eeuw. In deze module mag je er onderzoek naar doen en… loop je zomaar de kans dat jouw initiatieven en ideeën straks daadwerkelijk omgezet worden in actiepunten.

Wetenschappers van de Erasmus Universiteit geven je een inkijkje in de steeds meer diverse samenleving van Rotterdam. Vanuit pedagogisch perspectief bekijken we wat diversiteit betekent voor jou als scholier? Rotterdam staat op alle ”must see” stedentrip lijstjes, maar hoe komt dat? Vanuit economisch perspectief wordt er gekeken naar city marketing. 

Planning

Het project start met het startcollege op de EUR op 12 november 2024 en wordt in juni 2025 (voorlopige datum 17 juni) afgesloten. Wekelijks werken de leerlingen 2-3 uur aan het project. Tijdens de slotbijeenkomst op de EUR worden een aantal presentatie(s) van iedere school nogmaals voor alle leerlingen gehouden.  

Groepsgrootte15 leerlingen
Tijdsinvestering

Openingscollege op de EUR. 

6 mini-colleges a 2 uur verspreid over 20 weken door student-docent op de eigen school (regio groot-Rotterdam)

Zelfstandige werktijd 2-3 uur per week (student-docent is bereikbaar voor vragen etc.)

Afsluitende presentaties op de EUR

KostenEUR 1600 per groep

 

Nieuw! 

Zit jouw school buiten ons verzorgingsgebied maar ben je wel op zoek naar invulling voor dit extracurriculaire programma bij jouw VWO? 

De afgelopen jaren kregen wij veel verzoeken van scholen buiten de regio Rotterdam om deel te nemen aan ons Erasmus Science Programme.

Om deze scholen tegemoet te komen hebben wij een variant ‘op afstand’ ontwikkeld!

In deze variant bent u met uw leerlingen (max 15) van harte welkom op onze kick-off waarbij 3 wetenschappers het thema ‘Ons Brein en de Vrije Wil” vanuit verschillende professies benaderen. (Filosofie, Geneeskunde en Psychologie).

Na een bijeenkomst voor de docenten ontvangt u van ons een powerpoint, docentenhandleiding en leerling boekjes waarmee de leerlingen aan de slag gaan. Op deze manier kunt u de mini-colleges zelf verzorgen en en de leerlingen tussentijds begeleiden.

Tevens bent u weer van harte welkom om dit project met alle deelnemende scholen gezamenlijk af te sluiten en geven we van elke deelnemende school enkele onderzoeksgroepjes de kans om hun onderzoek te presenteren voor een groot publiek.

De kosten voor deze variant bedragen EUR 450  

Erasmus Science Programme – Klas op de EUR
Voor scholen die met een klein aantal VWO-scholieren willen deelnemen

Naast het reguliere Erasmus Science Programme bieden wij voor VWO scholieren ook een aangepaste variant aan, speciaal voor scholen met een kleiner aantal deelnemers. De leerlingen worden samen met leerlingen van andere scholen in een klas geplaatst. Wij bieden een volledig onderwijsarrangement met dezelfde programma inhoud als het reguliere Erasmus Science Programme op locatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Burgemeester Oudlaan 50).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen