Aanmeldformulier Klassikale voorlichting

Aanmeldformulier Klassikale Voorlichting

Het ingevulde aanvraagformulier dient uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de voorlichting te worden verzonden. Indien wij uw aanvraag na de genoemde 4 weken ontvangen, dan kunnen wij geen garantie geven dat uw aanvraag gehonoreerd wordt.


Velden met een * zijn verplicht.

Gegevens contactpersoon

Gegevens school

Gegevens evenement

Vul in de volgende velden alleen cijfers in. Bijvoorbeeld 10.00 uur wordt 1000.
Let op: indien er meer dan 4 rondes voorlichting gegeven worden, geef de rondetijden dan aan in het vak 'Bijzonderheden' onderaan dit formulier.
Doelgroep (meerdere opties mogelijk) Bevat verplichte velden
Beschikbaarheid audiovisuele middelen (meerdere opties mogelijk) Bevat verplichte velden
Kies uit de lijst maximaal drie opleidingen waarover u voorlichting wilt ontvangen. Bevat verplichte velden

* BSc2 Econometrics/Economics, International Bachelor Econometrics and Operations Research, International Bachelor Economics and Business Economics
** Econometrie en Operationele Research, Economie en Bedrijfseconomie, Fiscale Economie

Er wordt voor avondeten gezorgd Bevat verplichte velden
Wij verzoeken u om uiterlijk één week voorafgaand aan de voorlichting een overzicht naar ons te sturen van het aantal rondes per studie en indien mogelijk het aantal scholieren per ronde.
Ik wil op de hoogte worden gehouden van andere activiteiten van EUR Bevat verplichte velden
De Erasmus Universiteit Rotterdam gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor ''Klassikale Voorlichting'' doeleinden. Meer informatie vindt u in ons privacystatement.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen