Universitair decorum

Het decorum van de universiteit komt onder meer tot uitdrukking bij officiële gebeurtenissen op de universiteit, zoals de opening van het academisch jaar, de Dies Natalis, oraties, afscheidscolleges, promoties en officiële ontvangsten. Daarbij spelen de volgende attributen een rol:

De ambtsketen van de rector magnificus

De huidige rectorsketen werd in 1993 in opdracht van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam ontworpen en uitgevoerd door Kris Schieving, zilversmid te Schoonhoven. De ambtsketen bestaat uit schakels, een frontschakel en een penning. De keten omvat twaalf ronde schakels, waarvan zeven gekleurd: de kleuren van de huidige zeven faculteiten. De frontschakel en de daaraan bevestigde penning tonen respectievelijk het silhouet van Desiderius Erasmus en de voluit geschreven naam van de instelling. In het midden van de penning staat het wapen van de stad Rotterdam; samen symboliseert dit geheel de relatie van de Erasmus Universiteit en Rotterdam. De keten wordt over de buitenzijde van de schouder gedragen.

De pedellenstaf

Bij de officiële opening van de Erasmus Universiteit op 8 november 1973 werd bekend gemaakt dat de nieuwe universiteit van haar zusterinstellingen een pedellenstaf cadeau zou krijgen. Deze staf werd vervaardigd door de Amsterdamse zilversmid Chris F. Steenbergen (1920) en op 15 september 1975 ter gelegenheid van de opening Academisch Jaar overhandigd.

De staf is vervaardigd van plexiglas en voorzien van twee gladde zilveren banden en een bekroning, bestaande uit een ronde staaf, die wordt onderbroken door twee gladde ronde schijven waartussen vijf cilindrische belletjes hangen. Op het ronde zilveren bovenstuk is de naam ERASMUS aangebracht. De vijf belletjes zijn zo geconstrueerd dat zij rinkelen wanneer de staf scheef wordt gehouden om de nadering van de pedel hoorbaar te maken. Wanneer de pedel zich geruisloos dient terug te trekken, houdt hij of zij de staf recht omhoog.

Hora Finita

Voor promovendi van Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC

Pedel tijdens promotie

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen