Slimme Steden en Gemeenschappen

Steeds meer gemeenten werken samen met private technologiebedrijven in de uitrol van slimme technologieën. Denk aan het inzichtelijk maken van vervuiling, opstoppingen en afvalproductie in stedelijke gebieden. Maar in welke mate worden stedelingen betrokken bij besluitvorming over hun ‘slimme stad’? Wat zijn de ethische, economische en politieke consequenties? En welke invloed heeft het gebruik van slimme technologie op de sociale ongelijkheid in de stad?

Wat houdt het onderzoek in?

Binnen dit thema onderzoeken we de rol die slimme technologie speelt in het besturen van een stad. We onderzoeken of en hoe bestaande vragen en dromen van stedelingen als uitgangspunt zijn genomen in het toepassen van slimme technologieën.

 

Themaleiders

  • Dr. Jiska Engelbert

    Dr. Jiska Engelbert is als Assistant Professor verbonden aan de Erasmus School of History, Culture & Communication. Naast haar functie als Coördinator van Digital Cities & Communities en van de nieuwe LDE Minor “Smart and Shared Cities”, is Jiska Academic Director van het interdisciplinaire Honours Program “Tackling Inequalities”.

  • Dr. Jan Fransen 

    Jan Fransen (PhD en MA in development studies) is een deskundige op het vlak van stedelijke economische ontwikkeling en veerkracht bij het Institute of Housing and urban Development Studies (IHS). Hij is als gastonderzoeker op het gebied van stedelijke veerkracht verbonden aan het Institute of Social Studies (ISS). Jan heeft meer dan 25 jaar ervaring in de ontwikkeling van kleine bedrijven, slimme steden, veerkrachtige gemeenschappen, armoedevermindering en innovatie in opkomende economieën.

Stedelijke digitalisering en het democratisch proces

De slimme stad moet nu nog inclusief worden

Bedenkers en voorstanders van de slimme stad hebben het vaak over het belang van participatie door stedelingen, maar stimuleren echte invloed van stedelingen op besluitvorming niet. Het is essentieel om stedelingen weer centraal te stellen in het ontwerpen en ontwikkelen van stedelijke toekomsten. Het zijn ten slotte hun data, levensonderhoud en rechten die in de slimme stad op het spel staan.
Het doel is om impact te genereren door middel van onderzoek en co-creatie: samen met burgers, sociale ondernemers en beleidsmakers.

Podcast31 - Data in de Stad

Dr. Jiska Engelbert over datagestuurd werken in de Platform 31 podcast over data in de stad.

Studio Erasmus: Is Rotterdam een slimme stad?

Stedelingen en bestuurders in de slimme stad

Jouw buurt, jouw data

Game om je databewustzijn te toetsen, geproduceerd door BOLD Cities

Verwante projecten

  • VCC werkt samen met De Vereniging van Universiteiten (VSNU) in het onderzoeksprogrmma Digitale Samenleving om de vele dringende vragen die ontstaan door de opkomst van een digitale samenleving te beantwoorden. In het programma werken meer dan dertig vooraanstaande wetenschappers van veertien universiteiten samen om Nederland te ondersteunen bij de ontwikkeling van technologieën en toepassingen die het antwoord zijn op digitale uitdagingen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen