Een breder evaluatiekader voor gezondheidszorg

Onderzoekers en projecten van 'Evaluatie van gezondheidszorg'
Zorg

Alle economische evaluaties binnen de gezondheidstechnologie identificeren, meten, waarderen en vergelijken de kosten en baten van de overwogen gezondheidsinterventies. Echter, de beoordeling van baten is een van de grootste uitdagingen voor economen. In de afgelopen jaren is de interesse in het op waarde schatten van gezondheidsinterventies verschoven naar het quality-adjusted-life-year-model (QALY; health benefit only). Daarin worden de volledige baten van interventies vastgelegd en bekeken welke waarde deze baten krijgen in verschillende contexten. 

Dat veel gezondheidsinterventies door patiënten op een andere manier gebruikt worden (dan klinisch wordt aangeraden), kan overkomen worden door inzichten in de volledige beoordeling van baten voor de patiënt. Het geluk van patiënten of hun levenstevredenheid bieden een alternatief resultatenbeoordelingssysteem, dat mogelijk de volledige baten van gezondheidsinterventies meet. Toch staan deze variabelen bekend als volatiel en kunnen deze in de loop van de tijd veranderen, doordat patiënten zich mogelijk aan hun slechte gezondheidssituatie aanpassen. 

Al met al, is een breder evaluatiekader noodzakelijk, waarin resultaten worden gemeten in termen van algehele levenskwaliteit (d.w.z. welzijn). Dit kader zou de voorkeuren van patiënten moeten bevatten, en zou de manier waarop mensen zich aanpassen aan hun gezondheids- en welzijnssituatie. Een dergelijk kader zal naar verwachting bijdragen aan een meer geïnformeerde besluitvorming, en zal begrip, therapietrouw en patiënttevredenheid optimaliseren.

Carin Uyl-De Groot
Prof. Carin Uyl-de Groot has taken on the tough fight against rocketing medicine pricing
Read the interview
Esther de Bekker - Grob

Challenge Accepted - Esther de Bekker - Grob

Lees meer over stuurgroeplid Job van Exel.

Job van Exel is hoogleraar Economie & Waarden aan de Erasmus School of Economics en de Erasmus School of Health Policy & Management. Zijn onderzoek richt zich op het meten en waarderen van de baten op het terrein van gezondheid en welzijn, voorkeuren met betrekking tot de distributie van gezondheid en zorg, en determinanten en resultaten van gezondheidsgedragingen. 

Lees meer over Action Line-leider Esther de Bekker-Grob.

Esther de Bekker-Grob is universitair hoofddocent gezondheidseconomie en gezondheidsvoorkeuren aan de Erasmus School of Health Policy & Management van Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is zij co-directeur van de interfacultaire Erasmus Choice Modelling Centre. Haar onderzoeksinteresses en -bijdragen bevinden zich op het gebied van batenbeoordeling, keuzegedrag, economische evaluaties en gezondheidsvoorkeursonderzoek, zowel methodologisch als toegepast. Dit als reactie op de sterke roep om gepersonaliseerde geneeskunde, alsmede de omgang met schaarste in de toewijzing van zorg. 

Lees meer over de postdoctorale onderzoekers van deze Action Line. 

Daphne Voormolen is postdoctoraal onderzoeker aan de Erasmus School of Health Policy & Management. Haar onderzoeksfocus ligt bij het ontwikkelen van een meetinstrument voor welzijn dat gebruikt kan worden voor economische evaluaties van gezondheids- en welzijnsinterventies. De vraag naar gezondheids- en welzijnsdiensten blijft stijgen. Echter, door de schaarste van het aanbod, is het belangrijk om de kosten en baten van verschillende toewijzingsbesluiten te vergelijken om zo besluitvormers te ondersteunen in het vergroten van maatschappelijk welzijn.
Voormolen behaalde haar doctoraat in oktober 2020. De titel van haar proefschrift is:“Outcome following Traumatic Brian Injury – Assessment and Preferences”. Haar meer algemene onderzoeksinteresses liggen bij kwaliteit van leven, en resultaatmeting en -beoordeling.

Lees meer over de promovendi van deze doelstelling. 

Måns Abrahamson is promovendus aan de Erasmus School of Philosophy. Hij studeerde economie en filosofie aan Lund University (Zweden) en later aan Erasmus Universiteit Rotterdam. Måns’ onderzoek heeft betrekking tot het gebruik van 'laundered preferences' als indicatoren van welzijn in de gezondheidszorg. Hij is geïnteresseerd in de desiderata voor de effecten van, en de methoden gebruikt in, het preference-laundering proces, om (de toewijzing) van zorg beter te evalueren.

Friederike Benning is promovenda aan de Erasmus School of Health Policy and Management. Haar onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een welzijnsmaatregel om te gebruiken in de economische evaluaties van gezondheidszorginterventies en maatschappelijke zorginterventies. De vraag naar gezondheidszorg en maatschappelijke zorg stijgt nog altijd. Door de schaarste aan beschikbare middelen, is het belangrijk om de kosten en baten van verschillende toewijzingsbeslissingen te vergelijken, om degene met beslissingsbevoegdheid te ondersteunen in het verhogen van maatschappelijk welzijn. Haar meer algemene onderzoeksinteresses zijn economische evaluaties, met name in het meten en waarderen van welzijn. Ze is tevens lid van het Erasmus Choice Modelling Centre.

Samare Huls is promovenda aan de Erasmus School of Health Policy and Management. Het voornaamste doel van haar promotieonderwerp aan de ESHPM is om de patiëntvoorkeuren in termen van interne en externe validiteit te bevorderen, door middel van kwantitatief en methodologisch onderzoek. Er wordt beweerd dat het integreren van patiëntvoorkeuren in de beoordeling van gezondheidstechnologie het begrip, de therapietrouw en de patiënttevredenheid vergroot. Het zou moeten leiden tot beter geïnformeerde besluitvorming wat betreft het dekkings- en vergoedingsbesluit. Haar bredere onderzoeksinteresse ligt bij het toepassen van gedrags- en experimentele economie, en datawetenschap op het gebied van gezondheid.

Jannis Stöckel is promovendus aan de afdeling Health Economics van de Erasmus School of Health Policy & Management. Zijn onderzoek gaat met name over de methodologische problematiek rond het gebruik van de subjectieve welzijnsmeting binnen gezondheidseconomische beoordelingen, en de meting van de neveneffecten op bijvoorbeeld mantelzorgers. Een van zijn bredere onderzoeksinteresses is de toegepaste econometrie, met nadruk op de economische kant van vergrijzing en onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. 

Bekijk welke academici betrokken zijn bij deze Action Line.

Werner Brouwer is hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Erasmus School of Health Policy & Management.  Daarnaast is Werner gelieerd aan het Institute for Medical Technology Assessment en de Erasmus School of Economics, beide van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is Honorary University Professor aan de Corvinus University Budapest, associate editor van Health Economics, en redacteur van het European Journal of Health Economics and PharmacoEconomics. Zijn onderzoeksinteresses zijn onder andere de methodologie van economische evaluatie binnen de gezondheidszorg en het verband tussen economische beoordeling en gezondheidsbeleid. 

Meer informatie volgt.

Meer informatie volgt.

Meer informatie volgt.

Meer informatie volgt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen