PhD-stages binnen Smarter Choices for Better Health

Arts kijkt naar rontgenfoto

Bij het Erasmus Initiative Smarter Choices for Better Health streven we ernaar de gezondheid van de bevolking te verbeteren door maatschappelijk relevant en hoogwaardig onderzoek te doen. Stages bieden mogelijkheden om onderzoek en praktijk samen te brengen. Deze ervaring zal helpen om ons onderzoek zinvoller te maken, het zal illustreren wat belanghebbenden kunnen winnen door samen te werken met academici, en het zal de vaardigheden van onderzoekers uitbreiden.

Het belangrijkste is dat het erg leuk is om stage te lopen naast je reguliere academische projecten! We moedigen alle promovendi sterk aan om hun horizon te verbreden door stage te lopen.

Dit document zal worden aangeboden aan alle promovendi bij de start van hun aanstelling binnen Smarter Choices, en zal dienen als een startpunt voor een tijdig gesprek met begeleiders over mogelijke stages. Er zijn geen strikte regels of voorschriften met betrekking tot de inhoud, duur of timing van een stage. Het is belangrijk dat studenten voldoende tijd en middelen beschikbaar hebben om stage te lopen. Dit betekent soms dat tijdens een stageperiode andere activiteiten op een laag pitje komen te staan. We vragen supervisors om waar mogelijk rekening te houden met stages. Bespreek met je begeleiders of je stage kan worden toegevoegd aan je PhD-opleidingsprogramma.

Wat voor soort stages zijn mogelijk?

Je stage vindt plaats bij een stakeholderinstituut of je werkt aan een opdrachtproject bij je eigen instituut. Je gebruikt je kennis en analytische vaardigheden om een stakeholder te helpen antwoorden te vinden op een onderzoeks- of beleidsvraag. Afhankelijk van je interesse kun je bijvoorbeeld denken aan een van de volgende stakeholders:

 • Erasmus Medisch Centrum of andere zorgaanbieders
 • Beleidsinstellingen (bijv. ministerie, Nederlandse Zorgautoriteit, Nationaal Zorginstituut)
 • Zorgverzekeraars
 • Internationale organisaties (bijv. Wereldgezondheidsorganisatie, OESO, Wereldbank)[1]
 • Kennisinstellingen (bijv. Voedingscentrum Nederland, Mulier Instituut)
 • Actiegerichte partijen (bijv. Krajicek Foundation, Jantje Beton)

Je stage is gericht op het creëren van maatschappelijke impact of implementatie. Hierbij kun je denken aan de volgende acties:

 • Maak onderzoek zichtbaar voor het grote publiek (bijv. organiseer rondetafelgesprekken, podcasts);
 • Onderzoek zichtbaar maken voor maatschappelijke belanghebbenden (bijv. workshops, conferenties, lunchseminars organiseren);
 • Organiseren van of deelnemen aan initiatieven die helpen bij het implementeren en verankeren van bevindingen in de praktijk.

Tijdens je stage geef je les of ontwikkel je lesmateriaal. Dit kan binnen het onderwijs gebeuren of in nauwe samenwerking met een maatschappelijke belanghebbende. Enkele mogelijkheden voor een onderwijsstage zijn:

 • Betrokken zijn bij een van de minoren die aan de Erasmus Universiteit of Erasmus Medisch Centrum worden aangeboden (bijv. Minor Slimmere Keuzes voor een Betere Gezondheid, Minor Public Health of de Minor Value Based Health Care);
 • Lezingen geven aan jonge Rotterdamse talenten (bijvoorbeeld via de Science Education Hub);
 • Organiseer trainingen of ontwikkel e-modules voor clinici, (lokale) beleidsmakers of andere maatschappelijke stakeholders.

Mis de mogelijkheid tot een stage niet!

Enkele algemene tips:

 • Het is nooit te vroeg om stage-ideeën te bespreken. Wacht niet tot je laatste jaar, want het regelen van een stage kost tijd.
 • Je begeleiders kunnen je helpen bij het vinden van de beste stagemogelijkheden. Bespreek de beste timing en duur voor het lopen van een stage met je begeleider.
 • Maak gebruik van bestaande netwerken om de beste stageplaats te vinden. We moedigen supervisors aan om de kandidaat voor te stellen aan hun netwerk van belanghebbenden.

[1] Sommige instellingen hebben specifieke stageprogramma's, waarvan sommige betaald zijn:

  https://www.oecd.org/careers/internship-programme/

  https://www.who.int/careers/internship-programme

  https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen