Inclusieve en Welvarende Steden

Erasmus Initiative samenwerkingsprogramma
Rotterdam panoramic view
Birds' eye view of white building complex with green areas

Tegenwoordig leeft ongeveer 55% van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving, een aantal dat naar schatting met nog eens 13% zal stijgen tot 2050. Hoe zal het leven van de mensen in deze steden eruit zien? En hoe kunnen we er vandaag al voor zorgen dat niet alleen de steden van vandaag inclusief en welvarend zijn, maar ook toekomstige steden?

De ontwikkeling van steden

In dit samenwerkingsprogramma werken de twee Erasmus Initiatives Vital Cities and  Citizens (VCC) en Dynamics of Inclusive Prosperity (DoIP) nauw samen op het gebied van inclusieve sociaal-cultureel-economische ontwikkeling van steden. Steden groeien en ontwikkelen zich en welzijn neemt toe. Hierdoor rijst de kritische en relevante vraag wie er van deze vooruitgang kan profiteren en wie niet?

De focus van ons onderzoek

In dit samenwerkingsprogramma tussen VCC en DoIP worden verschillende promotie onderzoeksprojecten geïnitieerd. De PhD-onderzoekers worden begeleid door een multidisciplinair team van promotoren om interdisciplinaire studie van inclusieve steden te bevorderen. De PhD-onderzoekers bestuderen onderwerpen voor een langere periode, van ongeveer vier jaar en gebruiken gemengde methoden (statistische en kwalitatieve onderzoeksinstrumenten) om onderwerpen te analyseren zoals inclusieve city branding-strategieën, inclusieve slimme samenlevingen, morfologische verandering in Europese steden, enz.

Positieve maatschappelijke impact

De PhD-onderzoekers zullen excellent promotieonderzoek doen met als doel stedelijke professionals te helpen bij het bereiken van inclusieve sociaal-economische ontwikkeling in stedelijke omgevingen. De inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek worden vertaald naar bruikbare aanbevelingen en richtlijnen voor deze professionals. Bovendien gaan de onderzoekers workshops, discussiefora, enz. organiseren met als doel relevant wetenschappelijk onderzoek te bevorderen dat een positieve maatschappelijke impact kan creëren.

Teamleden

 • Sahar Abdollahi - promovendus

  Sahar's academische achtergrond ligt in stedelijk management en ontwikkeling. Ze behaalde haar master in de specialisatie "Sustainability, Environment and Climate change" in 2019 aan de Erasmus Universiteit. Haar huidige onderzoek richt zich op het ontdekken van de impact van Urban Morphology op sociale en ruimtelijke inclusie in oude steden van Nederland. Tijdens haar doctoraat zal ze de modellen voor ruimtelijke ontwikkeling in oude steden van Nederland analyseren om de invloed van deze evoluties op residentiële segregatie te onderzoeken.

 • Abdulrhman Alsayel - promovendus

  Abdulrhman's huidige onderzoek is erop gericht om de verbanden en spanningen te ontdekken tussen place branding, inclusieve stedelijke ontwikkeling en de creatieve klassentheorie. Daarvoor leidde hij de jongerenbetrokkenheidseenheid bij UN-Habitat in het Future Saudi Cities Program, in de hoedanigheid van Youth and Advocacy Lead consultant. Hij werkte ook voor de Imam Abdulrhman Bin Faisal University (IAU) als docent aan de afdeling stedelijke en regionale planning. Hij ontving zijn opleiding in “Sustainability, Planning and Environmental policy” aan de Cardiff University (VK) van de School of Geography and Planning.

 • Run Zhao - promovendus

  Het onderzoek van Run gaat over inclusieve city branding. Tegenwoordig worden verschillende stadsmerken zoals Global City, Sustainable City, Creative City, Resilient City, Smart City, etc. niet alleen gebruikt voor citymarketing, maar nemen ze ook steeds meer verantwoordelijkheid voor het bieden van kansen en betere leefomstandigheden voor iedereen. Maar zelfs dan is hun vermogen om ongelijkheid en uitsluiting te bestrijden uiterst beperkt. Alles bij elkaar genomen stelt deze studie dat het waardevoller is om deze verschillende stadsmerken te zien als een gereedschapskist om een reeks beleidsmaatregelen, instellingen en programma's te bieden die stedelijke inclusie bevorderen.

  Run Zhao
 • Jialong Zhu - promovendus

  Jialong's academische achtergrond ligt in stadsvernieuwing en ontwikkeling. Zijn onderzoeksinteresses liggen in inclusieve stedelijke ontwikkeling, eco-steden en slimme steden. Tijdens zijn doctoraat zal hij onderzoeken of smart city-initiatieven een aanpak vormen die sociale, economische en ruimtelijke dimensies van stedelijke inclusie integreert.

Team van promotoren

 • Prof. Dr. Jurian Edelenbos

  Academisch directeur Vital Cities and Citizens en hoogleraar op het gebied van stedelijk interactief bestuur met speciale aandacht voor bestuursnetwerken, community-based initiatieven en grensoverschrijdend leiderschap.

  Portret Jurian Edelenbos
 • Prof. Dr. Martin de Jong

  Academisch directeur Dynamics of Inclusive Prosperity, hoogleraar op het gebied van inclusief kapitalisme, welzijn, city branding, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO) en cross-cultureel management.

  Martin de Jong
 • Dr. Jan Fransen

  Themaleider Veerkrachtige en Slimme Steden binnen Vital Cities and Citizens. Met een achtergrond in ontwikkelingsstudies richt Jan's onderzoek zich op veerkracht en initiatieven van de gemeenschap.

 • Dr. Alberto Gianoli

Contact

Heb je vragen over dit samenwerkingsprogramma of wil je graag deelnemen? Stuur dan een e-mail naar inclusiveprosperity@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen