Identity management

Er zijn diverse databanken waarmee je de wetenschappelijke impact van publicaties van een individuele onderzoeker kunt meten. De meest gebruikte databanken zijn Web of ScienceScopus en Google Scholar.

Het meten van de impact begint met het identificeren van de publicaties van de onderzoeker in de databank(en) die je als bron gebruikt. Ambiguïteit van namen is een terugkerend probleem: een onderzoeker kan onder meerdere namen publiceren en een naam kan naar meerdere onderzoekers verwijzen. Om dit probleem op te lossen, zijn er verschillende unieke onderzoeker-ID’s ontwikkeld. ORCID is een onderzoeker-ID dat door steeds meer funders en uitgevers gevraagd wordt. De online module ‘YOU in databases: academic profiling’ bevat voorbeelden die het belang aangeven van het beheren van je academische profiel.

Lees meer over de meest gebruikte databanken en het meten van impact in de cursus Research Impacts: sources and metrics.

ORCID - Open Researcher and Contributor ID (ORCID) - is een initiatief dat het probleem van naamsambiguïteit in wetenschappelijke publicaties moet oplossen door een centraal register van unieke ID’s voor individuele onderzoekers en een open en transparant linkmechanisme tussen ORCID en andere huidige auteur-ID-programma’s. Een toenemend aantal funders en uitgevers zal naar je ORCID vragen.

Je kunt je eigen ORCID ID aanmaken. Dit is een 16-cijferig nummer (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx). Je kunt je ORCID linken aan je Scopus Author ID en aan je ResearcherID.

Voor meer informatie over het aanmaken van een ORCID, zie de hand-out van de Universiteitsbibliotheek.

Als voorbeeld kun je hier het ORCID van Peter Hupe (ESSB) inzien: http://orcid.org/0000-0002-9982-4362

Web of Science biedt bibliografische toegang tot wetenschappelijke artikelen binnen de bètawetenschappen, de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen. De databank bevat meer dan 12.000 tijdschriften. Conferentieverhandelingen zijn ook onderdeel van het EUR-abonnement.

ResearcherID’s in Web of Science

Publons maakt het je mogelijk om publicaties in Web of Science te claimen. Een ResearcherID zal dan aan je Publons profile worden toegewezen, nadat je de Web of Science publicaties hebt toegevoegd aan je profiel. Zodra je een ResearcherID hebt, kun je deze linken aan je ORCID. Het ResearcherID en ORCID is in Web of Science per artikel zichtbaar.

Algemene informatie over Publons en ResearchID is hier beschikbaar. Je kunt altijd de hand-out van de Universiteitsbibliotheek downloaden.

Als voorbeeld, kun je hier het Publons profiel (met ResearcherID) bekijken van Maureen Rutten-van Mölken (ESHPM): https://publons.com/researcher/2520437/maureen-pmh-rutten-van-molken/

In Publons kun je ook recensies die zijn geschreven voor tijdschriften en conferenties toevoegen.

Beschikbare onderzoeksimpact indicatoren

 • Aantal publicaties
 • Aantal keren geciteerd
 • H-index 

Scopus is een multidisciplinaire databank van abstracten en citaties, die meer dan 21.000 tijdschriften bevat van meer dan 5000 uitgevers, alsmede boeken en conferentieverhandelingen. Meer informatie over Scopus vind je op: Scopus Quick Reference Guide.

Onderzoeker-ID in Scopus

De Scopus Author Identifier maakt onderscheid tussen namen, door elke auteur in Scopus een uniek nummer toe te wijzen, en alle publicaties van deze auteur samen te groeperen. Een algoritme wordt gebruikt dat auteursnamen koppelt op basis van hun affiliatie, adres, onderzoeksgebied, brontitel, datums van publicatie, en coauteurs. Als er fouten gemaakt zijn in het geautomatiseerde proces, kun je een verzoek tot correctie van de auteursdetails indienen (bijvoorbeeld het samenvoegen van profielen of het laten verwijderen van bepaalde publicaties van je profiel). De Scopus Author Identifier kan gelinkt worden aan je ORCID (see Elsevier's tutorial) .

Meer informatie over de Scopus Author Indentifier vind je in het hulpprogramma help file van Elsevier. Je kunt ook de door de Universiteitsbibliotheek gemaakte hand-out downloaden.

Als voorbeeld, kun je hier de Scopus Author Identifier bekijken van Arnold Bakker (ESSB): http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55936456200

Beschikbare onderzoeksimpact indicatoren

 • Aantal publicaties
 • Aantal keren geciteerd
 • H-index 

Met Google Scholar kun je op artikelen, scripties, boeken, abstracts, patenten, rechtbankverslagen zoeken van academische uitgevers, beroepsverenigingen, online databanken, universiteiten en andere websites. Je kunt zoeken binnen vrijwel alle academische disciplines en tijdschriften.

Onderzoeker-ID in Google Scholar

Je kunt jouw eigen Google Scholar Citations pagina maken. Je moet jouw publicaties dan linken aan je profiel. Als je dit profiel openbaar maakt, zal het zichtbaar worden op de resultatenpagina van Google Scholar als er mensen zoeken op jouw naam. In Publish or Perish versie 5 is het mogelijk te zoeken op Google Scholar profiel.

Meer informatie over Google Scholar Citations is hier beschikbaar. Je kunt ook de hand-out gebruiken, die is gemaakt door de Universiteitsbibliotheek.

Als voorbeeld kun je het Google Scholar Citations profiel bekijken van Henk Volberda (RSM): https://scholar.google.com/citations?user=r_JK4awAAAAJ&hl=en

Beschikbare onderzoeksimpact indicatoren

Op een Google Scholar Citations pagina vind je

  • Aantal citaties (gebaseerd op alle jaren of alleen de laatste vijf jaar)
  • H-index (gebaseerd op alle jaren of alleen de laatste vijf jaar)
  • I10-index (het aantal publicaties met ten minste 10 citaties)

Publish or Perish (van Anne-Wil Harzing)

Publish or Perish is een softwareprogramma dat academische citaties vindt en analyseert. Het gebruikt Google Scholar om ruwe data te verkrijgen, analyseert deze vervolgens, en laat dan een aantal indicaties zien, waaronder:

  • Aantal papers
  • Aantal citaties
  • Aantal citaties per pagina
  • H-index
  • G-index 

Je kunt meer lezen in het Publish or Perish Book or The Publish or Perish Tutorial.

What is ORCID?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen