Evaluating Societal Impact

Impact Evaluation Toolbox

Deze toolbox biedt praktische informatie over de evaluatie van maatschappelijke impact. Het moet gezien worden als een pagina die zich steeds verder ontwikkelt, met als doel evaluatiemethoden, handleidingen en voorbeelden aan te reiken. Als je een nuttige evaluatietechniek ontwikkelt of ontdekt of vragen hebt over de huidige inhoud, laat het ons weten.

Wij maken hier gebruik van een reeks bronnen, waaronder de ervaringen van het ESI-team en literatuur over methoden voor de evaluatie van maatschappelijke effecten, om een korte inleiding te geven tot een reeks evaluatiemethoden en voorbeelden te geven van hoe deze gedurende de gehele looptijd van je project kunnen worden gebruikt. Sommige handleidingen worden ook ondersteund door casestudies van effectbeoordelingen die door onderzoekers van het ESI-team zijn uitgevoerd. We hebben samengevat hoe we gebruik hebben gemaakt van verschillende evaluatiemethoden, hoe we deze evaluaties hebben opgezet en wat we hebben geleerd van het gebruik ervan in de praktijk. Verder bieden wij handleidingen voor het schrijven over impact en instrumenten die kunnen worden gebruikt om de impact van uw project te evalueren.

Theory of Change

Een procesmatige evaluatie die kan helpen sterke en zwakke punten van een project vast te stellen.

Campus from above with Mandeville Building

Productieve interacties/SIAMPI

SIAMPI: het belichten van de mechanismen die maatschappelijke effecten kunnen bewerkstelligen.

Sanders Building

Voorbereiding van casestudies voor impact binnen SEP (2021-2027)

Een stap-voor-stap handleiding: voorbereiden/schrijven casestudies voor impact binnen huidige SEP.

Campus Woudestein

Flows of Knowledge

Een methode om de effecten van wetenschappelijk onderzoek op beleid en praktijk te beoordelen.

Campus overview with pond

Effectindicatoren

Waarom, wanneer en hoe te gebruiken, inclusief een (incomplete) lijst van effectindicatoren.

Erasmus campus high view

Nabijheidslens op structurele samenwerkingsverbanden

De voorwaarden voor succesvolle samenwerking/proces van relatievorming in kaart brengen/uitlichten.

Overzicht Campus Woudestein en de skyline van Rotterdam.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen