Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Marlon Domingus is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de Erasmus Universiteit. Zijn rol combineert twee verantwoordelijkheden:

  1. het informeren en adviseren van het CVB en de medewerkers van de EUR over de verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Gegevensbescherming 
  2. het toezien op het voldoen aan de AVG en optreden als contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy issue? Dit is wat je kunt doen.

Heb je vragen met betrekking tot privacy die de FG aangaan in zijn rol als supervisor AVG en contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens of wil je een klacht indienen? Stuur dan een email aan fg@eur.nl

Heb je een mogelijk datalek ontdekt? Meld dit dan direct bij de Service Desk via telefoonnummer (010) 408 88 80, per e-mail via it.servicedesk@eur.nl  of door langs te lopen bij de balie op de begane grond van het Sanders gebouw (LB-029).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen