Ombudsfunctionaris

Per juni 2019 is Edith Weijnen gestart als ombudsfunctionaris bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Je kunt de ombudsfunctionaris vertrouwelijk bereiken via onderstaande mailadres of telefoonnummer. Een afspraak kan zowel binnen de EUR als daarbuiten worden gemaakt.

De ombudsfunctionaris heeft open spreekuur op dinsdagen in de even weken in het Hatta gebouw van 10.30-12.00 uur, kamernummer 018. Een afspraak maken is niet nodig.

De ombudsfunctionaris kan ondersteuning bieden bij vragen, dilemma’s of conflicten op de werkvloer of binnen de opleiding. Ondersteuning door de ombudsfunctionaris kan geboden worden in de vorm van bijvoorbeeld een (verdiepend) gesprek, advisering, verwijzing, bemiddeling of het instellen van een onafhankelijk onderzoek. Al het contact met de ombudfunctionaris wordt vertrouwelijk behandeld.

Ombudsfunctionaris EUR

Mr. drs. Edith Weijnen