Ombudsfunctionaris

Studenten wandelen op campus

Sinds 1 januari 2023 is Wico Verbaan de nieuwe ombudsfunctionaris aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De ombudsfunctionaris draagt bij aan een gezonde en veilige werk- en studieomgeving binnen de universiteit en het lerend vermogen van de organisatie. Hij werkt onafhankelijk, onpartijdig, zelfstandig en neutraal.

Zowel studenten als medewerkers kunnen bij de ombudsfunctionaris terecht voor vraagstukken en probleemsituaties op het gebied van studeren of werken bij de EUR. De ombudsfunctionaris biedt ondersteuning bij vragen, dilemma’s of conflicten op de werkvloer of binnen een opleiding. Deze ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld een (verdiepend) gesprek, advisering, verwijzing, bemiddeling of het instellen van een onafhankelijk onderzoek. Al het contact met de ombudsfunctionaris wordt vertrouwelijk behandeld. De ombudsfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en niet aan enig gezag ondergeschikt.

Vanaf 1 januari 2024 organiseren we op iedere laatste dinsdag van de maand, van 13:30 tot 15:00 uur, een inloopspreekuur (walk-in) voor studenten in de Personal Support Hub naast de Living Room.

De ombudsfunctionaris werkt onafhankelijk, onpartijdig en vertrouwelijk. De ombudsfunctionaris kan overgaan tot het uitvoeren van onderzoek en kan het College van Bestuur adviseren over structurele problemen en misstanden binnen de universiteit als sprake blijkt van regelmatig terugkerende patronen.

Medewerkers en studenten kunnen bij de ombudsfunctionaris terecht wanneer zij op de werkvloer of in hun studie behoefte hebben aan advies, bemiddeling of eventueel onderzoek. Bijvoorbeeld bij problemen in de samenwerking tussen mensen, conflicten op de werkvloer, of wanneer ongewenst gedrag structureel en langdurig is geworden. Overigens wordt geen enkele vorm van ongewenst gedrag binnen EUR getolereerd, daarvoor kunnen medewerkers en studenten in eerste instantie terecht bij de vertrouwenspersonen.

  • Het adviseren van groepen en/of individuele medewerkers en studenten over de aangedragen vraag, het dilemma of conflict.
  • Het adequaat door- of terugverwijzen naar de juiste ondersteuningsmogelijkheden binnen het netwerk Gezond & Veilig werken (o.a. vertrouwenspersonen, studieadviseurs, PhD-psycholoog), primair binnen de EUR, maar waar nodig daarbuiten.
  • Het bemiddelen en weer in gesprek brengen van partijen binnen daartoe geëigende organisatiestructuren.
  • Het uitvoeren van (een formeel) onderzoek en op basis hiervan doen van aanbevelingen.
  • In kaart brengen van de cultuur ten aanzien van gedrag, deze bespreekbaar maken en verbeteren en advies uitbrengen bij het CvB.
  • Een jaarverslag opstellen en aanleveren bij het CvB en Erasmus Labour Council (ELC).

  Bij aanvang van de ombudsfunctie in 2019, had de EUR in haar plan van aanpak aangegeven dat de functie na twee jaar zou worden geëvalueerd door een extern bureau. Deze evaluatie is inmiddels uitgevoerd door het bureau Governance & Integrity en zij hebben in 2022 hun eindrapport opgeleverd. Dit rapport is al met diverse gremia besproken en er wordt op dit moment gewerkt aan een plan van uitvoering, om opvolging te geven aan de adviezen. De uitkomsten hiervan worden in februari 2023 gedeeld met de organisatie.

  De ombudsfunctionaris stelt jaarlijks een jaarverslag op met de belangrijkste bevindingen en conclusies over het afgelopen (college)jaar en met aanbevelingen voor de toekomst. Het jaarverslag 2019/2020 en 2020/2021 vind je hieronder terug.

  Wico Verbaan ondersteunde vanuit diverse rollen organisaties in uiteenlopende sectoren. Hij was betrokken bij, of gaf leiding aan, een groot aantal onderzoeken en adviestrajecten op het gebied van strafbare feiten als fraude, corruptie, witwassen, overtreding van (interne) regelgeving, (seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen en meldingen in het kader van de klokkenluidersregeling.

  Ombudsfunctionaris EUR

  Wico Verbaan

  Ombudsfunctionaris

  E-mailadres
  ombudsofficer@eur.nl
  Telefoonnummer
  010 408 1172 / +31 6 39353343

  De werkdagen van Wico Verbaan zijn maandag tot en met donderdag.

  Kamer
  M6-14
  Ruimte
  Van der Goot Building

  Je kunt als medewerker of student vrijblijvend een afspraak maken of contact opnemen door een e-mail te sturen naar bovenstaand e-mailadres.

  Vanaf 1 januari 2024 organiseren we op iedere laatste dinsdag van de maand, van 13:30 tot 15:00 uur, een inloopspreekuur (walk-in) voor studenten in de Personal Support Hub naast de Living Room.

  Meer informatie

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen